Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler ve Kişiler

0
Advertisement

Türklerin İslamiyet dinine geçmesi ile birlikte İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler / kişiler kimlerdir?

İslam’ın, sonraki asırlarda bütün Türklerin ortak dini olmasında katkısı çok olan tarihi şahsiyetler olmuştur. Bu seçkin insanlar, bilgileri, üstün bilgi ve ahlaki şahsiyet sahibi oluşları, Allah yolunda yaptıkları hizmetleri, Allah ve peygamber sevgisinin onlarda doruk noktada oluşu gibi özellikleri, Türk milleti üzerinde derin etkisi olmuştur.

İbadet ve muamelat olarak günlük hayata dair dini konularda verilmiş fetvalarla dini hayatımızı bu imamların sayesinde kolaylıkla yapabilmekteyiz. Fetvaları bir araya getirilmiş ve birer ekol haline gelmiş bu âlim şahsiyetlere Fıkıh Mezhep imamları denilmektedir. Türkiye’de halkımız genelde Hanefi ve kısmen de Şafii mezhebine göre ibadet ve dini işlerini yapmaktadırlar.

Bu şahsiyetler / kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır. Bilgi almak istediğiniz kişinin isminin üzerine tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Ebu Hanife

Maturidi

Advertisement

Şafii

Eş’ari

Ahmet Yesevi

Ahi Evran

Hacı Bektaş Veli

Mevlana

Advertisement

Yunus Emre

Hacı Bayram Veli


Leave A Reply