Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmeleri

0

Türklerin Anadolu’yu yurt, vatan edinme istemelerinin sebepleri nelerdir? Anadolu’yu yurt edinebilmek için yapılan savaşlar hakkında bilgi.

Malazgirt Meydan Savaşı

Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmeleri

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu; verimli toprakları, elverişli iklim şartları, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması gibi özellikleri nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Türkler daha Büyük Selçuklular devlet haline gelmeden önce Çağrı Bey önderliğinde Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya akınlar başlatmışlardır.(1015).

Selçukluların başlattıkları bu ilk akınlar keşif amaçlıdır. Akınların amacı Anadolu’daki Bizans Devleti’nin siyasi gücünü zayıflatmak, Anadolu’yu yurt edinmektir. Selçukluların temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu yüzden yeni otlaklar bulma ve verimli topraklara sahip olma düşüncesiyle farklı bölgelere akınlar yapmışlardır.

Büyük Selçukluların Horasan’daki topraklarının yetersiz olması, Gazne ve Karahanlı gibi komşu Türk devletlerine karşı mücadele gücünden yoksun oluşları yeni bir çıkış yolu bulmalarında etkili olmuştur.

Büyük Selçuklular Bizans Devleti’yle savaşmayı gaza ve cihat anlayışı haline getirmişlerdir. Bu durum Büyük Selçukluların diğer Türk ve İslam devletleri içerisindeki prestijini artırmıştır.

Malazgirt Savaşına Doğru

Bizans Devleti, Büyük Selçukluları durdurmak için başka devletlerden paralı asker tutmak ve Haçlı ordularını yardıma çağırma gibi yollara başvurmuştur. Anadolu’ya akınların sıklaşması ve gelen Türkmen boylarının aileleriyle birlikte gelmeleri, Anadolu’da kesin olarak kalacaklarını göstermektedir.

Anadolu’nun ılıman iklimi verimli tarım arazileri ve geniş otlaklara sahip olması hayvancılıkla uğraşan Türkler için uygun bir yerdir.

Anadolu’ya akınların artması üzerine, Büyük Selçuklularla Bizans Devleti arasında Pasinler Savaşı yapıldı (1048). Bu savaşla Bizans Devleti yenilmiş Sivas iline kadar Doğu Anadolu, Selçukluların etkisine girmiştir. Ayrıca Bizans Devleti’nin askeri gücünün zayıf olduğu da ortaya çıkmıştır.

Pasinler Savaşı, Bizans ile yapılan ilk savaştır. Bu savaşla Türk akınları Anadolu kapılarına kadar dayanmıştır.
Bizans Devleti’nin Türkleri Anadolu’dan çıkarmak için büyük bir orduyla Doğu Anadolu’ya hareket etmesi Malazgirt Savaşı‘na neden olmuştur (1071).

Bu savaş sonucunda;

  • Bizans Devleti, Büyük Selçuklulara yenildi.
  • Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
  • Anadolu’da ilk fetihler başladı.
  • Anadolu’da ilk Türk beylikleri kuruldu.
  • Bizanslılar Türkleri Anadolu’dan atamayacaklarını anlayınca Avrupa’dan yardım istedi. Bu da Haçlı Seferlerine neden oldu.

Fransız tarihçiye göre; Türkler 20 yıl gibi kısa bir sürede Anadolu’yu baştan başa etkileri altına aldılar.” Fransız tarihçinin de vurguladığı gibi 20 yıl gibi bir süre içinde Türkler Anadolu’yu kontrol altına almışlardır. Bunda ilk Türk Beyliklerinin çok büyük katkısı olmuştur.

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’yu kültür ve medeniyet merkezinin yanında, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli katkıları olmuştur.


Leave A Reply