Türklerin İslam Medeniyetine Ne Gibi Katkıları Olmuştur?

0
Advertisement

Türklerin islam medeniyetine, mimarisine, kültürüne ne gibi katkıları olmuştur? Türklerin İslam medeniyetine katkıları verdikleri eserler hakkında bilgi.

Selimiye Camii

TÜRKLERİN İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI

Müslüman olan Türkler, İslam kültür ve medeniyetine birçok katkıda bulunmuştur. Türklerin İslam medeniyetine katkısı dini ilimler, bilim, edebiyat, mimari, sanat ve musiki alanında olmuştur.

Türkler, dini ilimlerde tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi alanlarda birçok eserle İslam kültürüne katkıda bulunmuştur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • ♦ Tefsir: Zemahşerî, “Keşşaf” adlı eserle
 • ♦ Hadis: Buharî, “Sahih-i Buharî” adlı eserle
 • ♦ Fıkıh: Ebu Hanife “Fıkhu’l Ekber” adlı eserle
 • ♦ Kelam: Maturidi
 • ♦ Tasavvuf: Mevlânâ ve Yunus Emre

Türkler, dil ve edebiyat alanında da İslam medeniyetine katkıda bulunmuştur. Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Ali Şir Nevai ve Edip Ahmet Yükneki gibi alimler Türk-islam edebiyatının ilk örneklerini oluşturmuştur. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlânâ, Yunus Emre, Fuzuli, Karacaoğlan, Süleyman Çelebi ve Kaygusuz Abdal gibi şahıslar Türkçenin en saf ve güzel örneklerini oluşturmuşlardır. Böylelikle Türk-İslam edebiyatında önemli çığırlar açmışlardır.

Türkler, mimari alanda ilk olarak Abbasiler döneminde etkilerini göstermeye başlamıştır. Plan, tarz ve süslemeye ayrı bakış açıları getirmiş olan Müslüman Türkler, İslam mimarisine medreseler, camiler, hanlar, saraylar, köprüler, kervansaraylar, hamamlar, darüşşifalar ve çeşmeler yaparak katkıda bulunmuştur.

Bunlardan bazıları şunlardır:
 • ♦ Konya’da Alaattin Cami ve Sırçalı medresesi
 • ♦ Sivas’ta Gök Medrese ve İzzettin Keykavus Daruşşifası
 • ♦ İstanbul’da Sultanahmet, Süleymaniye ve Şehzadebaşı camileri ve III. Ahmet Çeşmesi
 • Edirne’de Selimiye Camii
 • Bursa’da Ulu cami ve Yeşil cami
 • ♦ Erzurum’da Çifte Minare ve Yakutiye medreseleri

Mimar Sinan Türk-İslam medeniyetine önemli eserler kazandıran bir Türk mimarıdır. Osmanlı Dönemindeki en güzel mimari eserlerin ustasıdır.

Advertisement

Müslüman Türkler güzel yazı yazma sanatını öne çıkarmıştır. Bu, Kur’an-ı Kerim’i güzel yazma isteğiyle ortaya çıkan bir durumdur. Hüsnühat (güzel yazı sanatı), tezhip (süsleme), minyatür (ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı) ve ebru (su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs) gibi sanatların doğup gelişmesinde de Türklerin önemli katkıları olmuştur. Güzel yazı ustalarına “hattat” denir. İslam dünyasının en usta hattatları Türkler arasında çıkmıştır. Hamit Aytaç, Hafız Osman, Şeyh Hamdullah, Mustafa Rakım ve izzet Efendi bunlardan bazılarıdır. Levnî, Nigârî ve Seyyid Lokman da ünlü minyatür sanatcılarımızdandır.

Musiki, Türk-İslam edebiyatının etkisiyle hızlı bir şekilde gelişmiştir. Musiki konusunda ilk eserler ortaya koyan Türklerdir. Farabi musiki konusunda ilk olarak ciddi bir eser ortaya koymuştur. Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz yazarı ve bestekârlar Türkler arasında yetişmiştir. Ayrıca III. Selim ve Hacı Arif Bey’in katkıları da büyüktür.


Leave A Reply