Türkmenistan Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Türkmenistan – Türkmenistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

turkmenistan-bayragiTÜRKMENİSTAN
Yüzölçümü : 448.100 km2.
Başkenti: Aşkabad.
Dil: Türkmence (resmi), Rusça.
Resmi dil olan Türkmence, Ural-Altay Dil Grubu’na giren Türkçe’nin bir dalıdır. SSCB döneminde resmi dil olan Rusça günümüzde de etkisini sürdürmektedir.
Din: Müslümanlık (Sünni).
SSCB döneminde dinsel etkinliklerden uzak kalan ülke, bağımsızlık sonrasında yeniden dinsel özgürlüğüne kavuştu. Halkın çoğunluğu Sünni Müslümandır.
Para birimi: 1 Türkmen manatı = 100 tenge.
Başlıca kentleri: Çarcui, Taşauz, Merv, Nebit-dag, Krasnovodsk.

Orta Asya’da devlettir. Kuzeybatıdan Kazakistan, kuzey ve doğudan Özbekistan, güneyden Afganistan ve İran, batıdan Hazar Denizi ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Karakum Çölü, ülke topraklarının yaklaşık % 80 lik bölümünü içerir. Güneybatıda Kopet Dağları, güneyde büyük bölümü Afganistan sınırları içinde kalan Paropamis Dağları ile çevrili yaylalar, kuzeye doğru açılır. Hazar Denizi kıyılarına açılan toprakların bir bölümü, deniz yüzeyinin altında kalan düzlükler ve kumluklarla kaplıdır. Kuzeydeki kıyı bölümünde geniş koylar vardır. Ülkenin en önemli ırmağı, Aral Gölü’ne dökülen Amu Derya’dır (Ceyhun). Irmak, doğuda Afganistan ile olan sınırın bir bölümünü çizer; kuzeyde Özbekistan topraklarında birçok kolun birleşmesiyle oluşur. Güneyde Afganistan topraklarından doğan Murgab ve Tecen (Herirud) ve Atrek ırmakları, ülke topraklarının orta bölümünde, Karakum Çölü’nde kuruyarak son bulur.

İklimi; İklim karasaldır. Yazlan çok sıcak ve kurak (35°C, Karakum Çölü’nde 50°C), kışları çok soğuk (-35° C) geçer. Yağış çok düşüktür (çöllerde 80 mm, dağlık alanlarda 300 mm), bu nedenle, tarım ancak vahalarda ve ırmak boylarında yapılabilir.

Advertisement

Bitki Örtüsü Hayvanlar; Ülkenin tamamına yakının çöllerin kaplaması nedeniyle vahalar ve vadi tabanları dışında doğal bitki örtüsü çöle özgüdür. Koper Dağları’nın eteklerinde çeşitli meyveler ve ağaç türleri yetiştirilir. Çöllük ve dağlık alanlarda çeşitli memeliler, göçmen kuşlar ve sürüngenler yaşar. Hazar Denizi’nde çeşitli balıklar avlanır.

Ekonomi;
Ekonominin temeli, büyük kuraklığa karşın, tarıma dayanır. Geniş alanlarda pamuk ekimi yapılır. Buğday, arpa, dan, mısır gibi tahılların yanı sıra, hurma, susam, zeytin, incir, üzüm, kavun, yonca, jüt yetiştirilir. Tarımsal etkinlikler alüvyonlu ve yamaçlarda kara topraklar (çernozyom) üzerinde yoğunlaşır. Hayvancılık, göçer toplulukların başlıca geçim kaynağıdır. Sığır, domuz, koyun yetiştirilir. Karakul adı verilen postu değerli özel bir koyun türü yaygındır. Ulaşımda yararlanmak amacıyla deve ve at yetiştirilir. Koyun postu, astragan kürk; yöreye özgü ünlü halıların üretiminde kullanılır. Hazar Denizi kıyılarında balıkçılık yapılır. Çeleken Yarımadası ve Nebit Dağ’da zengin petrol, doğal gaz yatakları vardır. Fosfat, tuz, mirabilit, sülfür, ozokerit, iodin, bromin, bentonit, linyit, barit, kil, kireçtaşı, alçıtaşı, öteki önemli doğal kaynaklardır. Pamuk ipliği, dokuma, metal işleme, balık konserveciliği, et işleme ve et ürünleri, ham petrol arıtımı, kimya, giyim, yapı gereçleri, tarım araç ve gereçleri, gemi, demiryolu araç, gereç ve vagon yapımı, temel endüstri etkinlikleridir.


Yorum yapılmamış

  1. türkmenisna gidip ordaki bar kızlarına aşık olan inşaatçı kardeşler paranızı çocuklarınızın rızkını onlara yedirmeyin bazı türk kardeşlerimiz aldıkları 1000 doları ay başı gelmeden para bitiyor neden bizim türkmilleti hemen bardan bir kız bulup aşık oluyorlar o kızlarda türk erkeklerinin zayıf zaafını bildikleri için soyup soğana çeviriyorlar şunu bilmiyorlarki o kız sana seni seviyorum diyor diyer tarafta başkasını soyuyor sevgili arkadaşlar sanmayınki türkleri seviyorlar sakın aldanmayaın türkleri günahları kadar sevmiyorlar biz bizim ülkemize gelen kim olursa olsun baştacı yapıyoruz ama bizler dışarda yapılan muamaleleri görmenizi tavsiye ederim

Leave A Reply