Türkü Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Türkü ne anlama gelir? Türkü kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
“Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden” – C. S. Tarancı
1. türkü söylemek
“Türkü çağırmak şöyle dursun, konuşamıyorduk bile.” – A. Erhat
“Gazi Rahman gene türküler çığıracaktır, eski türküleri çığıracaktır.” – T. Buğra
türkü sözünü bestelemek
türkü söylemek
“Dikişine başlarken güzel bir türkü tutturmuştu.” – R. Enis
bir kimsenin hoşuna gidecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak
“Azizim, biz kimsenin arabasında kimsenin türküsünü çağırmayız, kendi havamızı mırıldanırız.” – S. F. Abasıyanık
ezgisiyle bir türküyü seslendirmek
“İçeride bir yandan türkü söylüyor, bir yandan da iş yapıyordum.” – P. Safa
Köyü veya köylüyü anlatan türkü
“Türklerin şiirdeki aşkına misali, bütün köy türküleridir.” – Y. K. Beyatlı
1. Halkın ezgi ile söylediği her türlü deyiş. 2. Saz ozanlarının koşma biçiminde söyledikleri, dördüncü dizeleri her dörtlükte olduğu gibi yinelenen kavuştaklı koşuk.
Advertisement

Leave A Reply