TUTUŞ Tacüddevle Kimdir?

0
Advertisement

TUTUŞ Tacüddevle Kimdir? Tutuş hayatı, biyografisi, dönemi, Selçuklu Sultanları ile ilgili bilgi.

TUTUŞ Tacüddevle; Suriye Selçuklu sultanıdır (? 1062-Rey 1095).

Alparslan’ın oğludur. Kardeşi Melikşah kendisine Suriye’de fetihleri sürdürmek amacıyla bölgenin yönetimini verdi. Daha önce Suriye’yi yöneten Atsız’ın ölmeyip sağ olduğu anlaşılınca, Tutuş, bu bölgelere saldırı düzenlenmesini buyurdu. Kutalmışoğlu Süleyman’ın Antakya’yı ele geçirmesi üzerine Halep egemeni, Tutuş’tan yardım istedi. Amik Ovası’nda yapılan savaşta Tutuş, Kutalmışoğlu Süleymanşah’ı yenilgiye uğrattı. 1086’da da Halep’i ele geçirdi. Öte yandan Müslim’in de ortadan kalkması üzerine Tutuş, Suriye’nin tek egemeni durumuna geldi. 1092’de Melikşah’ın ölümü üzerine oğulları arasında saltanat çekişmesi başladı. Tutuş da, Şam’da yaptığı askeri hazırlıklardan sonra başkent Rey’e giderek saltanatı ele geçirmek istedi. Tutuş, hazırlıklarım sürdürdüğü bir sırada, Berkyaruk’un gönderdiği Aksungur ve Bozan, Urfa’ya gelerek, Berkyaruk’un adına hutbe okuttular. Tutuş yolda karşısına çıkan Berkyaruk’un kuvvetlerini yenilgiye uğrattıktan sonra Rey’e geldi ve kenti ele geçirdi. Burada Berkyaruk ile yaptığı savaşta yenilince ordusu dağıldı ve başı kesilerek öldürüldü.


Leave A Reply