U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

U harfi, Türkçede bulunan U harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

ucube: acayip, hilkat, hilkat garibesi,

ucuz: ehven, hesaplı, makul,

uçarı: 1. serseri. 2. hovarda. 3. haşarı,

uçuk: uçmuş, solmuş,

ufacık: minicik, minnacık, küçücük,

ufak: küçük,

ufalamak: küçültmek,

uğramak: 1. yakınından geçmek. 2. sapıp mola vermek. 3. aniden çıkmak. 4. tutulmak, yakalanmak, düşkün olmak,

uğraşma: emek.

uğraştırmak: meşgul etmek,

işgal etmek, uğur: 1. şans. 2. iyilik kaynağı. 3. meymenet. 4. kadem.

uğurlamak: geçirmek, uğurlu: kademli.

uğursuz: şom, meymenetsiz, düztaban.

ukalâ: bilgiçlik taslayan,

ukde: 1. düğüm, yumru. 2.içe dert olan.

ulaşmak: 1. varmak. 2. erişmek. 3. yetişmek,

ulema: bilginler,

ulu: yüce.

ulus: millet,

ulusal: milli,

ulusçu: milliyetçi,

uluslararası: beynelmilel, milletler arası, enternasyonal,

ulvi: yüce.

umde: ilke, prensip,

umursamak: önemsemek,

unsur: öğe, eleman,

unvan: san, başlık,

urba: giysi,

us: akıl.

usanç: bıkkınlık,

usta: ehil.

uslu: sakin,

usul: yöntem, tarz.

usuletle: yavaşça.

usulsüzlük: yolsuzluk,

uşak: hizmetkâr,

utangaç: mahçup, sıkılgan, çekingen,

utanmaz: arsız, yüzsüz, sıkılmaz,

utku: zafer,

utmak: yenmek,

uyak: kafiye.

uyanık: gözü açık, kurnaz,

uyarı: ihtar,

uyarlama: adapte,

uyarma: ikaz, ihtar, tembih,

uydu: peyk.

uydurma: düzme, yalan,

uygar: medeni,

uygarlık: medeniyet,

uygulama: tatbikat,

uygun: 1. yakışır. 2. elverişli, müsait.

uyruk: tebaa,

uyruklu: uyruktan olan.

uysal: geçimli, yumuşak başlı.

uyum: ahenk,

uyumlu: ahenkli, ritmik,

uyuntu: miskin,

uyuşma: mutabakat, anlaşma.

uyuşmazlık: geçimsizlik, anlaşmazlık,

uyuşuk: miskin,

uyuntu, pısırık, sünepe.

uz: becerikli,

uzak: ırak, ücra.

uzaklık: 1. ıraklık. 2. mesafe,

uzay: feza.

uzman: mütehassıs, bilirkişi, kompetan, eksper,

uzuv: organ.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  ucuzlamak, ucuzlaşmak
  ufki, yatay
  umumen, genellikle
  ur, tümör
  usturuplu, dakik, dürüst, münasip, uygun
  utanma, hicap
  uyduruk, uydurma
  uyku, düş
  uyuşmak, yola gitmek
  uzman, mütehassıs

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?