U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

U harfi, Türkçede bulunan U harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

ucube: acayip, hilkat, hilkat garibesi,

ucuz: ehven, hesaplı, makul,

uçarı: 1. serseri. 2. hovarda. 3. haşarı,

uçuk: uçmuş, solmuş,

Advertisement

ufacık: minicik, minnacık, küçücük,

ufak: küçük,

ufalamak: küçültmek,

uğramak: 1. yakınından geçmek. 2. sapıp mola vermek. 3. aniden çıkmak. 4. tutulmak, yakalanmak, düşkün olmak,

Advertisement

uğraşma: emek.

uğraştırmak: meşgul etmek,

işgal etmek, uğur: 1. şans. 2. iyilik kaynağı. 3. meymenet. 4. kadem.

uğurlamak: geçirmek, uğurlu: kademli.

Advertisement

uğursuz: şom, meymenetsiz, düztaban.

ukalâ: bilgiçlik taslayan,

ukde: 1. düğüm, yumru. 2.içe dert olan.

ulaşmak: 1. varmak. 2. erişmek. 3. yetişmek,

Advertisement

ulema: bilginler,

ulu: yüce.

ulus: millet,

ulusal: milli,

Advertisement

ulusçu: milliyetçi,

uluslararası: beynelmilel, milletler arası, enternasyonal,

ulvi: yüce.

umde: ilke, prensip,

Advertisement

umursamak: önemsemek,

unsur: öğe, eleman,

unvan: san, başlık,

urba: giysi,

Advertisement

us: akıl.

usanç: bıkkınlık,

usta: ehil.

uslu: sakin,

Advertisement

usul: yöntem, tarz.

usuletle: yavaşça.

usulsüzlük: yolsuzluk,

uşak: hizmetkâr,

Advertisement

utangaç: mahçup, sıkılgan, çekingen,

utanmaz: arsız, yüzsüz, sıkılmaz,

utku: zafer,

utmak: yenmek,

Advertisement

uyak: kafiye.

uyanık: gözü açık, kurnaz,

uyarı: ihtar,

uyarlama: adapte,

Advertisement

uyarma: ikaz, ihtar, tembih,

uydu: peyk.

uydurma: düzme, yalan,

uygar: medeni,

Advertisement

uygarlık: medeniyet,

uygulama: tatbikat,

uygun: 1. yakışır. 2. elverişli, müsait.

uyruk: tebaa,

Advertisement

uyruklu: uyruktan olan.

uysal: geçimli, yumuşak başlı.

uyum: ahenk,

uyumlu: ahenkli, ritmik,

Advertisement

uyuntu: miskin,

uyuşma: mutabakat, anlaşma.

uyuşmazlık: geçimsizlik, anlaşmazlık,

uyuşuk: miskin,

Advertisement

uyuntu, pısırık, sünepe.

uz: becerikli,

uzak: ırak, ücra.

uzaklık: 1. ıraklık. 2. mesafe,

Advertisement

uzay: feza.

uzman: mütehassıs, bilirkişi, kompetan, eksper,

uzuv: organ.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  ucuzlamak, ucuzlaşmak
  ufki, yatay
  umumen, genellikle
  ur, tümör
  usturuplu, dakik, dürüst, münasip, uygun
  utanma, hicap
  uyduruk, uydurma
  uyku, düş
  uyuşmak, yola gitmek
  uzman, mütehassıs

Leave A Reply