U Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

0
Advertisement

U harfi ile başlayan ingilizce sıfatlar ve anlamları nelerdir? U harfiyle ingilizce sıfatlar ve Türkçe anlamları listesi.

U Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

U Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

ugly : çirkin
ultimate : nihai
unacceptable : kabul edilemez
unaware : habersiz
uncomfortable : rahatsız
uncommon : nadir
unconscious : bilinçsiz
understated : sade
unequaled : eşsiz
uneven : dengesiz
unfinished : bitmemiş
unfit : elverişsiz

unfolded : katlanmamış
unfortunate : şanssız
unhappy : mutsuz
unhealthy : sağlıksız
uniform : üniforma
unimportant : önemsiz
unique : benzersiz
united : birleşmiş
unkempt : dağınık
unknown : Bilinmeyen
unlawful : kanunsuz
unlined : çizgisiz
unlucky : şanssız
unnatural : doğal olmayan
unpleasant : hoş olmayan
unrealistic : gerçekçi olmayan
unripe : olgunlaşmamış
unruly : asi
unselfish : özverili
unsightly : çirkin
unsteady : kararsız
unsung : tanınmamış
untidy : Düzensiz
untimely : zamansız
untried : denenmemiş
untrue : YANLIŞ
unused : kullanılmamış
unusual : olağandışı
unwelcome : istenmeyen
unwieldy : hantal
unwilling : isteksiz
unwitting : kasıtsız
unwritten : yazılmamış

Up – Us – Ut İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

upbeat : neşeli
upright : dik
upset : üzgün
urban : kentsel
usable : kullanılabilir
used : Kullanılmış
useful : işe yarar
useless : yararsız
utilized : kullanılan
utter : tam

İNGİLİZCE SIFATLAR SÖZLÜĞÜ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

Advertisement

Leave A Reply