U Harfi – Özellikleri

0
Advertisement

U Harfi nedir? U Harfinin özellikleri, U harfinin tarihçesi, U harfi ile ilgili bilgi.

u-harfiU,u Harfi; Türk alfabesinin 25. harfi; kalın, dar, yuvarlak ünlü (vokal); ünlülerin yedincisidir.

Kimyada uranyumun simgesi. Türklerin kullandığı ilk alfabe sisteminde (Göktürk) u sesi için kullanılan im, o sesi içinde de geçerli olmuştur. Ulgurcada-az harfli bir sistem olduğu için-iş biraz daha karışır: o ve v için harf, u için de kullanılır. Arap alfabe sisteminde ünlülere: vokallere pek az yer verildiği için Osmanlıca yazıda u sesini karşılamak için sözcük başında bir elifle bir vav işareti birlikte yazılmıştır (ama karışıklık çözülmüş olmaz; kimi yazıcılar yalnız elif ya da elifle birlikte bir ötrü yeterli sayılır. Sözcük sonlarında u sesi için yalnızca ye, bav kullanıldığı için yazımda da, söyleyişte de (telâffuz) karışıklı sürüp gitmiştir. Yeni Türk alfabesinde u için ayrı, ü için ayrı harfler kullanıldığı için kargaşa biter. Vokellere (ünlü: sesli) dayalı Türkçe için u sesinin hiçbir zorluğu yoktur; sözcüklerin her yerinde rahatlıkla yer alabilir, söylenişinde bir zorlanmaya rastlanmaz. Bu yüzden bazı yabancı sözcüklerin başlangıcına ya da ön sesine bir u sesi katmak, Türkçenin geçerli eğilimlerinden bir olur; kutb: kutup, Rumeli: Urumeli, roba: urba… Yine yabancı sözcüklerin bazılarında a ile e seslileri yanında kalan u, v’ye dönüşür: Europe: Avrupa, mauser: mavzer… Kimilerine de u’nun ı’ya yer verdiğine rastlanır: Hurdavat: hırdavat, fursat: fırsat gibi.


Leave A Reply