U Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

U Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek kucaklamak

Kaynak : pixabay.com

U Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Ubeydullah: Tanrı’nın kölesi, kulu.
Ubeyt: Köle, kölecik, kulcuk.
Uçanay: Bulutların arkasındaki ay.
Uçanok: Ok gibi hızlı olan.
Uçantürk: Uçan Türk.
Uçar: Uçan, uçucu.
Uçarer: Hayal dünyasında dolanan, hayal kuran.
Uçarı: Ele avuca sığmayan.
Uçbay: Sınır beyi.
Uçbey: Sınır beyi.
Uçhan: Sınır, şehir hanı.
Uçkan: İçinde uçmak özlemi yanan.
Uçkun: Ateşten fırlayan kıvılcım.
Uçma: Uçmak işi.
Uçmak: Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.
Uçuk: Uçmuş, soluk renkli. 2. Hafif belirsiz.
Uçur: Doğumuyla herkesi sevince boğan.
Ufukay: Ufuktaki ay.
Ufukdeniz: Denizin gökle birleştiği görüntü.
Ufuktan: Ufukta gökyüzünün aydınlanması.
Ugan: Yüce, yüksek, güçlü.
Uğurad: Uğurlu adı olan
Uğural: Şansını değerlendir.
Uğuralp: Uğurlu yiğit.
Uğurata: Geçmişi uğurlu olan.
Uğuray: Uğurlu ay.
Uğurbay: Uğurlu ve saygın kişi.
Uğurbey: Uğurlu ve saygın kişi.
Uğurcan: Uğurlu, hayırlı dost.
Uğurel: Eli uğurlu olan.
Uğurhan: Uğurlu hükümdar.
Uğurkan: Uğurlu bir soydan gelen.
Uğurlu: İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kademli.
Uğurluad: Adı gibi kendisi de uğurlu olan
Uğurlualp; Uğurlu yiğit.
Uğurlucan: Uğurlu ve candan kimse.
Uğurluel: Eli uğurlu kimse.
Uğurluhan: Halkına uğur getiren hükümdar.
Uğurlukan: Uğurlu bir soydan gelen.
Uğurlusan: Uğurluluğuyla tanınmış olan .
Uğurlutay: Uğurlu genç.
Uğurlutürk: Uğurlu Türk.
Uğurol: Bereket getir
Uğursal: Uğurlu.
Uğursan: Uğuruyla tanınmış.
Uğursay: Uğurlu ve saygın kişi.
Uğursel: Coşkulu ve uğurlu.
Uğursev: Uğurlu, sevilen.
Uğurseven: Uğruna inanan.
Uğursoy: Uğurlu soydan gelen.
Uğurtan: Tan vaktinin uğuruna inanan.
Uğurtay: Uğurlu genç.
Uğurtürk: Uğurlu Türk.
Uğut: Baygın kendinden geçmiş. 2. Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek.
Uhuvvet: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk.
Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı sınır.
Ulaçhan: Hükümdarlığın sınırı.
Ulak: Haber götüren, postacı.
Ulakbey: Haberci.
Ulaş: Elde etmek, erişmek.
Ulcan: Oğul can.
Ulcay: “Olcay” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Ulu: Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.
Uluad: İsmi gibi kendiside yüce olan.
Ulualp: Yüce ve yiğit kişi.
Uluant: Büyük yemin.
Uluata: Geçmişi yüce olan.
Ulubaş: Başı göğe ermiş kişi.
Ulubay: Yüce ve saygın kişi.
Ulubek: Yüce ve saygın kişi.
Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi.
Uluca: Yüce kişi.
Ulucan: İçtenliğiyle yüce kişi.
Uluç: Ünlü Türk denizcisi Kılıç Ali Paşanın adı. 2. Selçuklularda Türkmen beyleri.
Uluçkan: Saygın bir geçmişi olan.
Uludağ: Azametine ve yüceliğine saygı duyulan.
Uludoğan: Yüceliği doğuştan gelen.
Uludoğmuş: Yüceliği doğuştan gelen.
Uluer: Saygın, uğurlu.
Uluergin: Olgunluğu yüceliğinden gelen.
Uluerkan: Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.
Uluğ: Yüce ve saygın kişi.
Uluhan: Çok değerli hükümdar.
Ulukaan: Yüce savaşçı.
Ulukan: Yüce bir soydan gelen.
Ulukut: Kutsal bir yüceliğe sahip olan.
Ulum: Değerlim.
Uluman: Değerli, yüce ve saygın kişi.
Ulun: Ulu.
Ulunay: Ay’ın yüceliği.
Uluöz: Karakteriyle yücelen kişi.
Ulusan: Yüceliğiyle tanınan kişi.
Ulusay: Yüce ve saygın kişi.
Ulusev: Yüce olanı sev.
Uluseven: Yüce olanı seven.
Ulusoy: Büyük, yüce bir soydan gelen.
Ulusu: Kudreti bilinen su.
Uluşan: Yüceliğiyle şan, şöhret yapmış kişi.
Ulutan: Tan vakti gibi yüce.
Ulutaş: Değerli taş.
Ulutay: Gençliğine rağmen yüceliği, ululuğu özünde barındıran.
Ulutekin: Yüceliğiyle uğur saçan.
Ulutürk: Yüce Türk.
Ulvi: Yüce, ulu, yüksek.
Umaç: Amaç.
Uman: Bir şeyin olmasını istemek, bekleyen.
Umar: çare.
Umde: İlke, prensip.
Umdu: Çıkar yol.
Umman: Engin deniz, okyanus.
Umur: Aldırış etme, önem verme. 2. Tecrübesi çok olan, deneyimli.
Umurad: Adı gibi kendi de deneyimli olan.
Umural: Görgülü, bilgili yiğit.
Umuralp: Görgülü, . bilgili yiğit.
Umurbay: Deneyimli ve saygın kişi.
Umurbey: Deneyimli, saygın kişi.
Umurtaş: Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.
Umutlu: Umudu olan.
Unan: Bağlılık.
Unat: Akıllı, ergin.
Ungan: Mutlu kişi, yiğit kişi.
Unsur: Öğe.
Ural: Hazar Denizi’ne dökülen ırmak. 2. Rusya’da sıra dağ.
Urağan: Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına.
Uralp: Yiğit.
Uraltan: Kızıllık.
Uraltay: Gençlik.
Uram: Gezinti yolu.
Uran: Maharetli kişi. 2. Teknik.
Urandu: Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş.
Urangu: Yetenekli savaşçı.
Uras: Şanslılık.
Uraytay: Yükseklik.
Uraz: Şanslılık.
Uraza: Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.

Urazlı: Talihli, şanslı.
Urgun: Vurulan, aşık olan.
Urhan: Yüksek rütbeli hükümdar.
Urkan: Şehir, kent.
Urluk: Tohum, aile.
Uruç: Yükselme.
Uruk: Soy, sülale.
Urun: “Orun” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Urungu: Cengaver.
Uruz: Amaç, gaye.
Us: Akıl.
Usal: Akıllı ol.
Usalan: Akıllı.
Usalp: Akıllı yiğit.
Usbay: Akıllı ve saygın.
Usberk: Gücünü zekasıyla birleştiren.
Usbey: Akıllı ve saygın.
Usçu: Akılcılık yanlısı olan kişi.
User: Akıllı kişi.
Ushan: Akıllı hükümdar.
Uskan: Akıllı soydan gelen.
Usluer: Akıllı kişi.
Usman: Zeki olan.
Usta: Becerikli olan.
Utkan: Zafer kazanmış.
Utman: Şerefli.
Uyar: Uygun olan.
Uyaralp: Nitelikli yiğit.
Uyarer: Başarılarının ardında olan.
Uygan: Uyumlu.
Uygaralp: Uygar yiğit.
Uygun: Yakışır, yaraşır. 2. Elverişli. 3. Orantılı.
Uyguner: Uyumlu, olumlu.
Uygur: Orta Asya’da bir Türk kolu.
Uyguralp: Yiğit kişi.
Uytun: “Oytun” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Uz: İyi, güzel. 2. İşe yatkın, becerildi. 3. Uygun, elverişli.
Uzalp: İyi, anlayışlı yiğit.
Uzbay: Güzel’ ve saygın kişi
Uzbey: Güzel ve saygın kişi.
Uzcan: Uyumlu insan.
Uzel: Elleriyle ustalık kazanmış kişi.
Uzer: Yetenekli kişi, becerikli.
Uzgören: Önsezisi yüksek olan.
Uzhan: Halkına faydalı olan.
Uzkan: İyi ve güzel bir soydan gelen.
Uzma: En büyük.
Uzman: Belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan.
Uzmen: Bilgili ve saygın kişi.
Uzsan: Becerileriyle tanınan
Uzsoy: Yetenekli ve bilgili bir soydan gelen.
Uztan: Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran.
Uztay: Bilgili, akıllı genç.
Uztekin: Uğurlu ve bilgili olan.
Uztürk: Bilgili, yetenekli, becerili Türk.


Leave A Reply