Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

Ü harfi, Türkçede bulunan Ü harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

ücret: karşılık,

üleşmek: paylaşmak, bölüşmek.

üleştirmek: paylaştırmak, bölüştürmek,

ülke: memleket, diyar,

Advertisement

ülkü: ideal,

ümit: umut.

ümük: gırtlak,

ün: nam, şöhret, şan.

Advertisement

ünlü: 1. şöhretli, meşhur. 2.sesli,

ünsüz: sessiz,

üremek: çoğalmak,

ürkek: çekingen, korkak,

Advertisement

ürkmek: korkmak.

ürkUntü: korkma, korku,

ürümek: havlamak,

ürün: mahsul,

Advertisement

üryan: çıplak,

üslûp: tarz.

üst: fevk.

üsteleme: ısrar,

Advertisement

üstlenmek: yüklenmek, kabullenmek.

üstü kapalı: belirsiz,

üstün: 1. üst gelen, yenen, kazanan. 2. daha elverişli,

üstüne almak: yüklemek,

Advertisement

üstünkörü: gelişigüzel,

üstün tutmak: ayırmak,

üşenme: gevşeklik, tembellik.

ütmek: (oyunda) yenmek,

Advertisement

üye: aza.

üzeri: üst.

üzgün: 1. müteessir. 2. kederli. 3. karamsar. 4. hüzünlü. 5. umutsuz, ümitsiz.

üzmek: hırpalamak,

Advertisement

üzücü: üzüntülü, hüzünlü, acıklı, dokunaklı, elim.

üzülmek: kederlenmek, kahrolmak, tasalanmak,

üzüntü: keder, elem, kahır, ıstırap, acı, içlenme,

üzüntülü: kederli, sıkıntılı, dertli, dokunaklı, üzücü.

Advertisement

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

  1. Türker Özpınar on

    üleşmek, ayırmak, bölünmek, bölüşmek, paylaşmak
    ünite, birim
    ürün, mahsul
    üşengeç, erincek, tembel

Leave A Reply