Üç İstanbul Kitap Özeti Karakterler ve Yorumlar, Mithat Cemal Kuntay

0
Advertisement

Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul adlı kitabı konusu, karakterleri, yorumlar, kısa özeti, tanıtımı. Üç İstanbul kitabı ile ilgili bilgi.

Üç İstanbul

Üç İstanbul

Kitabın Adı: Üç İstanbul
Kitabın Yazarı: Mithat Cemal Kuntay

Kitabın Özeti:

Üç İstanbul’da elliye yakın kişi vardır. Ama asıl konu şu üç kahraman arasında geçer : Adnan, Süheyla, Belkıs. Romanda Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinde İstanbul’un durumu yansıtılır.

Adnan 93 Osmanlı-Rus savaşında şehit düşen miralay Salim Bey’in oğludur. İstanbul’da Aksaray semtinde hastalıklı annesiyle yoksul bir hayat sürmektedir. Darüşşafaka’yı bitirmiş, Mekteb-i Hukuk’a girmiştir. Edebiyata düşkündür. Özellikle Namık Kemal’i beğenir. Yazar olmayı kurar. Bir yandan öğrenimini sürdürürken bir yandan da çalışarak annesine bakar. Saraydan Hidayet’in aracılığıyla Maliye Nazırı’nın kızı Süheyla’ya özel edebiyat dersi verir. Süheyla dürüst, az konuşan, başı örtülü, geleneklere bağlı bir kızdır. Bu yüzden Adnan önceleri onu pek alaturka bulur, beğenmez. Fakat zamanla öğrencisinin Fransızca bildiğini, klasikleri okuduğunu anlayınca şaşırır. Kızın değeri gözünde büyür. Onunla evlenmeyi düşünür. Süheyla da Adnan’dan hoşlanmaktadır.

Bu sırada Adnan yine Hidayet’in yardımıyla yeni bir öğrenci bulur :

Erkan-ı Harb Müşiri’nin kızı Belkıs, Bu; kibar, modern, güzel, kültürlü bir kadındır. Miralay Hüsrev’le evlidir. Adnan kısa zamanda Belkıs’a aşık olur. Süheyla’yı küçümsemeye başlar, onun evlenme teklifini karşılıksız bırakır. Alafrangalığa, asilzadeliye özenir. Belkıs’ın Avrupa’da staj gören kocası yurda döner. Hüsrev çok yakışıklı bir adamdır. Adnan, onun karısını sevmediğini öğrenince sevinir. Bir ara İttihat Ve Terakki Cemiyeti’ne girer. Fakat gizli Cemiyet’le ilişkisi duyulunca tutuklanır, Trablus’a sürgün gönderilir.

Advertisement

1908 de Meşrutiyet ilan edilince, Adnan İstanbul’a gelir, ittihatçıların gözde adamlarından biri olur. Avukatlığa başlar. Gitgide ün ve para kazanır. Zengin olur. Belkıs evlendiğinden beri bir türlü anlaşamadığı kocasından ayrılır. Adnan hemen ona evlenme teklifinde bulunur. Babası sürgüne gönderilen ve para sıkıntısı çeken Belkıs kabul eder. Evlenirler. Gelgelelim, evlilikleri iyi gitmez. Çünkü, Adnan’la karısı arasında sınıf ayrımı vardır. Adnan bu ayrımı gidermek için Şişli’de bir konak tutar, içini antika eşya ile donatır. Öyleyken, Belkıs’in gözünde, küçük eski «Tarih Hocası» olmaktan kurtulamaz. Üstelik, mütareke dönemine girince ittihat Ve Terakki’nin egemenliği sona erer. Adnan’ın da yıldızı kararmaya başlar. Gitgide yoksullaşır, itibar ve kuvveti azalır. Bu arada Belkıs bir Rus prensine tutulur. Parası için evlendiği Adnan’dan boşanır. Fakat Prens de parasızdır ve morfin kullanmaktadır. Sık sık Belkıs’i dövmektedir. Sonunda, Belkıs ondan da ayrılır. Amerika’ya gider. Orada iş bulamaz, aç kalır. Sinirleri bozulur. Umutsuzluğa kapılarak havagazıyla intihar eder.

Adnan Mütareke günlerinde bir süre saklanır. İngilizlerin elinden kurtulur. İttihatçılar Malta’dan salıverilince o da ortaya çıkar. Yeniden avukatlığa başlar, fakat hiç müşteri bulamaz. Sıkıntıya düşer. Tam bu sırada Süheyla ona dost elini uzatır. Adnan, hala kendisini seven ve yıllarca bekleyen Süheyla ile evlenir. Süheyla’nın konağına yerleşirler. Evin masraflarını karısı karşılar. Adnan’ın yazıhane kirasını da gizlice o öder. Adnan’ın artık yıldızı sönmüştür. Eski tanıdıkları, koltuklayıcıları ona yüz çevirmiş, yalnız kalmıştır. Avukatlığı da iyi gitmemektedir. Bu durum Adnan’ı derinden yaralar, verem olmasına yol açar. Hastalığı yavaş yavaş ilerler. Annesi gibi o da bir gün veremden ölür.

Kitap Hakkında Yorumlar ve Yargı:

«Mithat Cemal burada, bazı romanların tek parçadan ibaret, eğilmez bükülmez, bir makina gibi dimdik yaşar sun’i mahluklarından ayrılarak hayata daha sokuluyor, insan psikolojisine daha sadık, canlı tasvirler yapıyor. Her halde Mithat Cemal bizi uydurma bir dünya içinde cansız mahlukat ile ülfetten kurtararak hakiki hayat içine atmak için bütün kabiliyetini göstermiş ve evvela bundan dolayı teşekkürlerimize ve tebriklerimize hak kazanmıştır. Mithat Cemal psikoloji bakımından doğru olmaya çok ehemmiyet vermiştir. Bunda tamamiyle muvaffak olduğunu memnuniyetle görüyorum.» (Hüseyin Cahit).


Leave A Reply