Üçgen Nedir?

0
Advertisement

Üçgen nedir? Üçgenin genel özellikleri, üçgen çeşitleri, açıları toplamı, üçgen hakkında bilgi.

ucgenÜçgen; üç tepe noktası, üç açısı ve üç kenarı olan geometri biçimidir. Üçgenler bir bakıma çokgenlerin en basit biçimidir. Bir üçgenin üç açısına ve üç kenarına o üçgenin elemanları adı verilir. Taban üçgenin herhangi bir kenarıdır. Tabanın karşısına gelen köşeye üçgenin tepesi, buradaki açıya da tepe açısı adı verilir. Tabanın köşelerinde yer alan iki açıya da taban acıları adı verilir. Üçgenler kenarlarına ve açılarına göre gruplandırılır: Üç kenarı birbirine eşit üçgenlere eşkenar üçgen, iki kenarı birbirine eşit üçgenlere ikizkenar üçgen, kenarları birbirine eşit olmayan üçgenlere de çeşitkenar üçgen adı verilir.

Tüm açılan dar olan üçgenlere dik üçgen, bir açısı geniş olan üçgenlere ise geniş üçgen adı verilir. Dik üçgenlerde, dik açının karşısına düşen kenara hipotenüs, dar açıların karşısındaki kenarlara da dik kenarlar adı verilir. Eğer bir dik üçgende dik kenarlar birbirine eşitse, bu üçgene ikizkenar dik üçgen denir. Tüm üçgenlerin iç açılarının toplamı 180°C’dir. Buna göre, bir üçgenin bir dış açısı kendine komşu olmayan iç açıların toplamına eşit olur. Bir üçgenin bir dış açısı, kendisine komşu olmayan iç açılarının herbirinden büyüktür. Bir dik üçgenin dar açılan, birbirinin tümleridir. İki üçgenin ikişer açılan eşitse üçüncü açılan da eşittir.


Yorum yapılmamış

Reply To rakiye Cancel Reply