Üçgenler Hakkında Temel Bilgiler, Çeşitleri ve Üçgenlerin Yüzölçümü

0
Advertisement

Üçgenler ile ilgili temel bilgiler. Bir üçgen nasıl elde edilir? Üçgenlerin çeşitleri ve kısa açıklamaları ile birlikte üçgenlerin yüzölçümü ile ilgili bilgiler.

Üçgenin Bölümleri

Bir tabaka kâğıdı, karşılıklı köşeleri iki uçta kalacak şekilde katlayın, kat yerinden kesin. Üçgen biçiminde iki kâğıt parçası elde etmiş olursunuz. Şimdi kesilmemiş bir tabaka kâğıtla, kestiğiniz kâğıt parçalarından birini yan yana koyun. Bu iki geometrik şekilde dikkatinizi çeken ilk özellik nedir? Hiç şüphesiz birinin dört, öbürünün üç kenarının olması, öyle değil mi?

İşte üç düzgün kenarı olan bütün şekiller üçgen, dört düzgün kenarı olan şekiller de dörtgen’dir. Başka bir deyişle, üç doğru çizgiden meydana gelen şekiller üçgen, dört doğru çizgiden meydana gelen şekiller dörtgendir.

Her üçgenin üç kenar’ı, üç de açı’sı vardır. Kenarlar, açılar harflerle adlandırılır. Üçgenler kenarlarına, açılarına göre çeşitli adlar alır. Kenarlarına göre de, açılarına göre de üçer çeşit üçgen vardır.

Üçgen Çeşitleri
Kenarlarına göre üçgenler. Her üç kenarı da birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Bunların üç açısı da birbirine eşittir. Yalnız iki kenarı eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. Bunların yalnız iki açısı birbirine eşittir. Hiçbir kenarı birbirine eşit olmayan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir. Bu üçgenlerin açıları da birbirine eşit olmaz.

Advertisement

Açılarına göre üçgenler. Bir açısı dik açı olan üçgene dik üçgen denir. Bunda dik açının karşısındaki kenar hipotenüs’tür. Bir açısı dar olan üçgene dar üçgen, bir açısı dik olan üçgene dik üçgen, bir açısı geniş olan üçgene de geniş üçgen denir.

ÜÇGENİN YÜZÖLÇÜMÜ

Üçgenlerin üç doğru çizgiden meydana geldiğini söyledik. Bu bakımdan üçgenin en büyük özelliği bir alanı en az kenarla sınırlamasıdır. Çünkü iki çizgi hiçbir zaman bir alanı sınırlayamaz. Buna karşılık, üçten daha çok, sayısız çizgilerle alanları sınırlamak mümkündür.

Üçgen bir alanı sınırladığına göre, bunun ne büyüklükte olduğunu nasıl kestirebiliriz, nasıl bulabiliriz? İlk bakışta zor gibi olan bu işlemin kolay bir yolu vardır. Bu yolla her çeşit üçgenin alanını, yâni yüzölçümünü kolayca bulmak mümkündür: Üçgenlerin yüzölçümü tabanlarıyla yüksekliklerinin çarpımının yarısına eşittir.


Leave A Reply