Uçurtmanın Tarihçesi, İlk Uçurtmayı Kim Buldu? İlk Ne Zaman Yapıldı?

0

Uçurtma nedir? Uçurtmanın tarihçesi, ilk uçurtmayı kim buldu, ne zaman yapıldı? Eski çağlarda uçurtma, uçurtma nasıl uçurulur, hakkında bilgi.

uçurtma

Uçurtmanın Tarihçesi

Uçurtma, batı ülkelerinde çocukların çok yaygın bir eğlence ve oyun aracı olmakla birlikte, uçurtmaların en büyük önem taşıdığı ve yaygın olduğu yer, tarihin ilk çağlarından bu yana hep doğu ülkeleri oldu. Doğu ülkelerindeki uçurtmaların, renkleri, biçimleri ve üzerlerindeki bezemeleriyle yansıtılan, efsanevi bağlantıları da vardır. Japonya’da uçurtmaya tako (ahtapot) denir. Japonya’nın değişik yörelerinde uçurtmaların biçimleri de değişiktir: Bunlar geometrik biçimlerde olduğu gibi, insan, hayvan ya da kuş figürleri görünümünde de olur. Ayrıca, uçurtma havada uçarken ıslık ya da müzik sesi çıkaran bir takım aygıtlarla da donatılır. Bu tür uçurtmalar, kötü ruhları kovmak amacıyla geceleri evlerin üzerinde uçurulur.

Kore’de, uçurtmanın tarihi bir efsaneye dayanır. Efsaneye göre, bir komutan, savaştan yılmış askerlerine güç vermek için bir gece ucuna fener bağlanmış bir uçurtma uçurtmuş. Askerler bu feneri, yeni bir yıldız sanmışlar ve zaferi kazanacaklarını gösteren kutsal bir belirti olarak yorumlamışlar. Komutan böylece zafere ulaşmış. Kore ve Malezya’da bazı yörelerde yaşayanlar, o yıl içinde başlarına gelen felaketleri bir uçurtmanın üzerine yazar ve uçurtmayı havalandırdıktan sonra ipini ya keser ya da yakarak kopartırlar. Böylece başlarına gelen felaketlerin de uçurtmayla birlikte uçup gideceğine inanırlar. Bu simgesel olaydan sonra, uçurtma sahibi, o yılın uğurlu, şanslı ve olumlu geçeceğine inanır.

Orta Amerika ülkelerinden Honduras ve Guatemala’da, rüzgarların yönünün değiştiği ve kurak mevsimin başladığı Kasım ayındaki büyük yortularda kocaman uçurtmalar uçurulur. Bu, eski İspanyol sömürgeleri devrinden kalan ve yerlilerle İspanyolların dinsel geleneklerinin karışımından ortaya çıkmış bir töredir.

uçurtma

Çin’de uçurtma günü, dokuzuncu ayın dokuzuncu günü kutlanır. Bu kutlamaya kadınlar katılmaz. Her yaşta erkeklerin ve oğlan çocuklannın katıldığı uçurtma bayramında tepelerden ve yüksek yerlerden çeşit çeşit uçurtmalar uçurulur. Irak’lı çocuklar fanus denilen ufak fenerler yaparlar ve bunları uçurtmaların ipine bağlayarak geceleri çok güzel bir görüntü sağlarlar.

Çoğu ülkede, uçurtma savaşı, uçurtma oyunlarının başında gelir. Uçurtma ipinin üst kısmına zamk ve cam ya da porselen tozu yapıştırılır. Böylece ip aşırı sertleşir ve keskinleşir. Uçurtmacılardan birisi, bir başka uçurtmanın ipini kollar, ip kendi uçurtmasına yaklaşınca ipine asılarak karşıdaki uçurtmanın ipini keser ve uçurtmanın kaybolmasına neden olur. Çoğu yerde, minik çocuklar kaybolup yere düşecek uçurtmaları beklerler. Gelenekler, kaybolan uçurtmanın bulanın malı olmasını gerektirir.

UÇURTMA NASIL UÇURULUR?

Çok hafif de olsa, rüzgar olmadan uçurtma uçurulmaz. Ağır ve sağlam bir uçurtma, sert rüzgarlara bile dayanabilir. Ancak, ipin de yeterince sağlam olması gereklidir. İp sağlam olmazsa, uçurtma çok geçmeden kopup yere düşer. Fazla dayanıklı olmayan uçurtmalar ise ancak hafif esintilerde uçurulur, yoksa daha havalanmadan yırtılır.

uçurtma

Uçurtmayı uçurtmak için, bir elinizle uçurtmayı rüzgar yönünde tutun, öteki elinizle de ipin yumağını tutun. Uçurtma rüzgarı alıp ipi vermeye başlayınca, ipi sağın. Uçurtma ağır olursa, ikinci bir kişinin yardımı gerekli olabilir.

Uçurtma havalandıktan sonra, ipi daima gergin tutun ve rüzgarın kısa aralarla da olsa duracağı anı dikkatle kollayın. Rüzgar kesilecek gibi olursa, hemen ipi çekin, gerginlik kaybolmadan uçurtma yeniden yükselebilir.

Uçurtma ipinizin yerde kalan kısmı, dolaşmaması ya da çevrede gezinenlerin ayağına dolanmaması için her zaman sarılı durmalıdır.

Uçurtma, ağaç, direk bulunmayan açıklık yerlerde uçurulur. Çocuklar, ağaca ya da tele takılan uçurtmaları kurtarmaya kalkışmamalıdır. Uçurtma ipleri, üzerne tel ya da can acıtacak başka bir malzeme sarılı sicimlerden olmamalıdır.


Leave A Reply