Ü Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

Ü Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek maması

Ü Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Übeydullah: Tanrı’nın sevgili kulu.
Übeyt: Kölecik, kulcuk.
Üçel: Ulu el
Üçer: Yüce ve yiğit kişi.
Üçışık: Her yönüyle ulu olan kişi.
Üçok: Yüce ve hızlı kişi.
Üge: Şanlı, şöhretli, namlı.
Üke: Karakteri dürüst kişi.
Üksüm: Güzel bahçe.
Ülez: Güneşin batışı.
Ülgenad: Adı gibi kendisi de ulu olan.
Ülgenalp: Ulu ve yiğit kişi.
Ülgener: Yüce, ulu kişi.
Ülgü: Amaç edinilen, şey.
Ülgün: Ulaşılmak istenen.
Ülhan: Davranışı iyi olan hükümdar.
Ülmen: Denizci.
Ümek: Köle.
Ümital: Şansını değerlendir.
Ümitalp: Umutlu yiğit.
Ümitay: Umutlu ay
Ümitbay: Umutlu ve saygın kişi.
Ümitbey: Umutlu ve saygın kişi.
Ümitcan: Umutlu, hayırlı dost.
Ümithan: Umut beklenen hükümdar.
Ümitkan: Umut bağlanan.
Ümitli: İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kademli.
Ümitol: Bereket getir
Ümitsal: Umut veren.
Ümitsan: Umudunu kaybetmemesiyle tanınan.
Ümitsay: Umutlu ve saygın kişi.
Ümitsel: Coşkulu ve umutlu.
Ümitsev: Umutla, sevilen.
Ümitseven: Umutla seven.
Ümitsoy: Umut bağlanan.
Ümittan: Tan vaktinin uğuruna inanan.
Ümittürk: Umutlu Türk.
Ünad: Adı gibi kendide ünlü olan.
Ünal: Adın duyulsun.
Ünalan: Ün kazanmış, şan, şöhret sahibi olmuş
Ünaldı: şöhretlendi
Ünalmış: Şöhretlenmiş.
Ünalp: Tanınmış, ünlü yiğit.
Ünay: Ay gibi güzel ve Şöhretli.
Üner: Yiğitliğiyle şöhretli olan.
Üngördü: Sonradan ünlenen kişi.
Üngören: Ünlenmiş kişi.
Üngörmüş: Başarılarından sonra ünlenmiş kişi.
Üngün: Şöhretli gün.
Üngür: Şöhreti her tarafı sarmış olan.
Ünhan: Ün salmış hükümdar.
Ünkan: Tanınmış soydan gelen.
Ünkaya: Ünlü kaya.
Ünlen: Şan, şöhret sahibi ol.
Ünlübay: Ünlü ve saygın kişi.
Ünlübey: Ünlü ve saygın kişi.
Ünlüer: Tanınmış, ünlü.
Ünlüol: Ün kazan
Ünlüsoy: Şöhreti olan bir soydan gelmiş.
Ünlütürk: Şöhretli Türk.
Ünsev: Adını sev.
Ünseven: Şan, şöhret peşinde olan.
Ünsever: Adının duyulmasını sever.
Ünsevin: Şanın, şöhretin peşinde olun.
Ünsoy: Ünlü soydan gelen.
Üntürk: Ünlü Türk.
Ünübol: Şöhretinden
yanına yanaşılmayan.
Ünüçok: Şöhretinden yanına yanaşılmayan.
Ünüdeğer: Hakkederek kazanılmış, ün sahibi.
Ünügür: Çok ünlü olan.
Ünüvar: Ünlü, tanınmış.
Ünver: Şanın, şöhretin yolunu öğret.
Ünverdi: Şan, şöhret sahibi yapan.

Ünveren: Şan, şöhret sahibi yapan.
Ünvermiş: Şan, şöhret sahibi yapmış.
Ürek: Ürkek, tedirgin olan.
Üren: Soyun sürsün.
Üresin: Soyu çoğalsın.
Ürkmez: Korkusuz. 2. Hiç kimseden korkmayan.
Ürkün: Benden korkun anlamında.
Üscan: Gerçek, yürekten dost.
Üsgen: Gelişmiş, yüksek.
Üstat / Üstad: Üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse.
Üstay: Yüksek ay.
Üstel: Üstün el.
Üster: Nitelikli yiğit.
Üstol: Üstün ol, Başarın eksik olmasın.
Üstün: Benzerlerine göre üst düzeyde olan. 2. Nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan.
Üstünbay: Seçkin, başarılı.
Üstündağ: Karakteriyle ve azametiyle üstün olan.
Üstüner: Yiğitler yiğidi. .
Üstünsoy: Yüksek bir soydan gelen.
Üveys: İsteyen.
Üzek: “Özek” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Üzer: “Özer” isminin bir başka söyleniş biçimi.


Leave A Reply