UHT Nedir? Kısaca

0

UHT nedir, açılımı nasıldır? UHT ile gıda muhafazası nasıl yapılır, kaç derecededir? Gıda işleme teknikleri nelerdir? UHT hakkında kısaca bilgi.

UHT Nedir? Kısaca

UHT, oda sıcaklığında saklanabilen steril bir ürün üretmek amacı ile bozulmaya neden olacak tüm mikroorganizmaları ve sporları yok eden, en az 135 °C ta 1 saniyede, uygun zaman sıcaklık kombinasyonunda yüksek sıcaklıkta kısa süreli sürekli akış altında uygulanan ısıl işlemdir.

UHT İngilizce Ultra High Temprature (Çok Yüksek Sıcaklık) ın baş harflerinin kısaltmasından oluşur.

UHT içme sütü ise çiğ sütün kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerinde en az değişikliğe yol açarak, bozulma yapabilen tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının UHT işlemi ile yok edilerek ambalajlanarak satılan içme sütüdür.

UHT yöntemiyle sterilizasyon, 135-150 °C ler arasında 2-20 saniye süreyle uygulanan bir ısıl işlemdir. Bu yöntemde ısıtma ortamı olarak çoğunlukla buhardan ve sıcak sudan yararlanılmaktadır.

Gıda İşleme Teknolojileri

Isı uygulaması; Hava almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan gıdalardaki mikroorganizmaların yüksek sıcaklıklarda öldürülmeleridir.

Soğuk Uygulaması ile Muhafaza; Düşük sıcaklık derecelerinde gıdalarda bulunan mikroorganizmaların çoğalma ve faaliyetlerinin kesin olarak durdurulması temeline dayanır.

Kurutarak Muhafaza; Gıdaların su içeriğinin azaltılmasıyla dayanım süresi arttırılır.

Koruyucu Maddelerle Muhafaza; Gıdaların dayanma süresini arttırmak için kimyasal koruyucu maddeler kullanılabilir. Bunlar antimikrobialler ve antioksidanlardır.

Dondurma; Gıdaların uzun süre bozulmadan saklanabilmesini sağlar.

Fermentasyon; Fermantasyona tabi tutulmuş gıdalar, doğal özelliğini tamamen yitirirler ve farklı özellikte yeni bir ürün meydana gelir. En tipik örnekleri turşu ve zeytin salamurası yapımıdır.

Kimyasal maddeler ilave etme; Şeker, tuz ve asitler gibi kimyasallar eklenerek koruma sağlanır.

Gaz atmosferinde saklama; N2 ve CO2 gazları, yağlardaki acılaşmayı ve oksidayonu önler.

Filtrasyon; Filtre veya santrifüjleme ile sirke ve meyve suları gibi maddeler mikroorganizmalardan arındırılabilir.

Radyasyon; Bazı ışınların mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkileri vardır.


Leave A Reply