Uhud Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Müslümanların Mekkelilere karşı yenildikleri bir savaş olan Uhud Savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgi veren yazımız.

UHUD SAVAŞI (625)

Advertisement

Nedeni

a. Bedir Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Kureyşlilerin öteki kabileler üzerindeki etkinlikleri bir hayli sarsıldı. Hz. Muhammed’i yenerek tekrar eski üstünlüklerini kazanmak için hazırlanmaya başladılar.

Savaşın Oluşu

• Medine’de kalarak bir savunma savaşı yapma yanlısı olan Hz. Muhammed, gençlerin ve bazı Medinelilerin ısrarı ile Uhud Dağı eteklerine hareket etti.

Advertisement

Yapılan savaşta Müslümanlar yenildiler.

Sonuçları

a. Hz. Muhammed, hasta ve yaralı olmasına rağmen bir süre sonra kuvvetlerini toplayarak Mekkelilerin peşine düştü. Böylece yenilginin etkisini önemli ölçüde sildi.

b. Uhud yenilgisinden sonra Hz. Muhammed içki içilmesini ve kumar oynanmasını yasakladı. Böylece Medinelilerin disiplinli bir toplum haline gelmelerini sağladı.

c. Hz. Muhammed, Mekkelilerle el altından temasa geçen bir Yahudi kabilesini de Medine’den çıkardı. Bu sayede Müslümanlar silah ve hurmalıklara sahip oldular.

d. Uhud Savaşı’ndan sonra Hz. Muhammed Kureyş kervanlarına yapılan hücumu durdurdu. Mekke ile Medine arasında yaşayan kabileleri kazanma yoluna giderek siyasi bakımdan Kureyşlileri yalnız bırakma yoluna gitti.

Advertisement


Leave A Reply