Ulahlar Kimdir?

0

Günümüzdeki Romanya sınırları içerisinde yer alan Valachia bölgesinde yaşayan insanların genel ismi olan Ulahlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Advertisement

Romanya’da, Osmanlılar’ın «Eflâk» adını verdikleri “Valachia” – yahut “Wallachia” eyaletinin yerli halkına verilen addır. Osmanlılar Eflâk’a da «Ulahya» derdi.

Ulahlar, Romanya’nın yerleşik halkı olan Daç’lar ile Romalılar’ın buraya yerleştirdikleri göçmenlerin karışımından türedi. Eflâk ülkesinde yaşayan ve Osmanlıların «Ulah» adını verdiği bu Romenler’in kanında Bulgar, Macar, Türk ve Moğol kanı da vardır.

Romence konuşan Ulahlar’ın yaşadığı yer, Tuna Nehri ile Karpat Dağları’nın arasındaki kurak ovalardır. Ulahlar, XV. yüzyılda Osmanlı idaresine vergi vererek bağlanıncaya kadar Bizanslılar’ın, Bulgar Kralları’nın, Avarlar’ın ve Macarlar’ın idaresinde yaşadılar. Eski çağlardan beri başlarında kendi beyleri olan «Voyvoda» «Boyar»lar vardı.

Fâtih Sultan Mehmet zamanındaki Eflâk beyi Vlad, kan dökücülüğü ile ün salmıştı. Fâtih, 60.000 kişilik bir ordu ile «Kazıklı Voyvoda» adı verilen Vlad’ın üzerine yürüyerek, onu kaçırdı. Eflâk prensliğine de başka bir «Bey» (Hospodar) tâyin etti. Böylece uzun müddet Osmanlı egemenliği altında yaşadılar. Bugün Ulahlar, Romanya da genellikle kırsal alanlarda yaşayan ve hayvancılıkile uğraşmaktadırlar. Makedonya’da da Ulahlar yaşamaktadır.

Advertisement


Leave A Reply