Ulaşım Hakkında Bilgi

0

Ulaşım nedir, ne işe yarar? Ulaşım çeşitleri, ulaşımın tarihsel gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi.

Advertisement

ULAŞIM

İnsanların, eşyaların ve haberlerin bir yerden bir yere taşınmasıdır. Bir ülkenin gelişmesi,taşıma ve ulaştırmayı gerçekleştirdiği yolların yeterliliğine ve kalitesine bağlıdır.

Ulaşımın hayatımızdaki yeri büyük. Bir yerden başka bir yere gitmek istediğimizde yada bir ürünün bizim ayağımıza kadar gelmesi gerektiğinde ulaşıma ihtiyaç duyarız.

Ulaşım kara, hava ,deniz ve demiryolu ulaşımı olmak üzere dört türlüdür. Dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenilir olmaya başladı. Ulaşım beraberinde büyük bir sanayi kolu yaratmıştır. Otomobil, vagon, gemi ve uçak üretimi artmıştır.

Tekerleğin bulunuşundan günümüze kadar geçen sürede ulaşımın gelişimi baş döndürücü düzeydedir. Artık otomobil firmaları daha sessiz, daha ekonomik, daha güvenilir ve daha estetik otomobili nasıl üretirim diye düşünüyor.A

Advertisement

Karayolu ulaşımı diğer ulaşım türlerine göre daha pahalı ve tehlikeli olarak bilinmektedir. Denizyolu ve demiryolu ulaşımı ise hava ulaşımına göre daha ekonomiktir. Havayolu ulaşımı içlerinde en hızlı olandır. Ülkemizde bunların hepsi mevcuttur. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması deniz ulaşımına büyük olanak sağlar. Ayrıca bulunduğumuz konum, yani Asya ve Avrupa kıtasının ortasında olmamız, Afrika kıtasına olan yakınlığımız da bu ülkelerin birbirleriyle ve bizimle olan alış verişini kolaylaştırmaktadır. Kıtaları birbirine bağlayan yollar ülkemizden geçer.

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Türkiyesi’ne ulaşım konusunda pek iyi bir miras kalmamıştı. Sadece son yıllarda Almanların girişimiyle yapılan Demiryolu ağı vardı. Kurtuluş Savaşımızda özellikle Batı Cephesi’ndeki savaşların kazanılmasında bu demiryolunun rolü büyüktü. Demiryolu sayesinde, asker ve cephane taşınabilmişti. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu demiryolu ağı genişletildi, yeni karayolları yapıldı. Ulaşımın önemini çok iyi bilen Atatürk, eğer yollar olmasaydı yapılan yeniliklerin en ücra yerlere ulaşamayacağını düşünüyordu. Günümüzde ise yeni yollar, kavşaklar yapılıyor, son model araçlar trafiğe çıkıyor, hızlı tren ve en kaliteli uçaklar alınıyor. İnsanlarımıza ise trafik kurallarına uymak ve çevreyi bilinçsizce kirletmemek kalıyor.


Leave A Reply