Ulaşım Nedir? Ulaşım Hakkında Bilgi

0

Ulaşım nedir? Ulaşım ile ilgili olarak genel bilgiler ve ulaşımın kısa tarihçesi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Advertisement

İnsanların, bir yerden bir yere gitmesi, eşyanın bir yerden bir yere taşınması işidir. Medeniyetlerin gelişmesinde ve birbirine etki yapmasında ulaşımın büyük rolü görülür. Ulaşım araçları geliştikçe insanlar birbirine daha çok yaklaşmış, karşılıklı ilgileri günden güne artmıştır.

İlk insanlar, bir yerden başka bir yere gitmek için, önceleri yaya yürürler, yüklerini de ya sırtlarında taşırlar, ya da çok ağırsa peşlerinde sürüklerlerdi. Yaşlılarını ve hastalarını taşımak için de birkaç kişinin altına girip kaldırdıkları tahtırevanlar vardı.

Ulaşımda en önemli adım atın evcilleştirilmesiyle atıldı. At, hem sırtında insan ve yük taşıyan, hem de arkasında kızağa benzeyen basit arabaları çekebilen bir hayvandı. Bu ilk arabalar, atın iki yanından, arkaya doğru uzatılan iki sırıktan ibaretti. Yükler bu sırığa bağlanır, insanlar, bunun üstüne binerlerdi.

Advertisement

Ulaşımda ikinci önemli adım tekerleğin icadı ile atıldı. Ağır yüklerin altına yuvarlak bir odunun sokulması fikri zamanla tekerleğin ortaya çıkmasına yol açtı. Bunun sonucu olarak da araba icat edildi. İnsanlar, böylece yüzyıllar boyunca ulaşımda koşum ve binek hayvanları ile arabadan faydalandılar.

Öte yandan, deniz ve şu yolları üzerinde ulaşım yapılıyordu. İçi oyulan bir ağaç kütüğü deniz taşıtlarının doğmasına yol açtı. Yelken, kürek ve dümenin icadı ile tekneler gelişti, daha sert havalarda daha uzun yolculuklara çıkabilecek hale geldiler.

Bütün bu gelişmelerin insanların günlük hayatında büyük etkisi olmuştu. Endüstri alanında, tarım alanında, kültür ve sanat alanlarında ulaşımın büyük faydası oluyordu. Yeni icatlar ulaşımın yardımı ile uzaklara götürülebiliyor, çeşitli tarım ürünleri bir yerden başka bir yere gönderilebiliyordu. İnsanlar seyahat ederek görgü ve bilgilerini artırıyorlar, böylece başka ülkeler hakkında yeni fikirlerle geri dönüyorlardı.

Bu durum tarihin çok eski çağlarından XIX. yüzyılın başlarına kadar sürdü. İnsanlar çeşitli alanlarda büyük gelişmeler kaydetmelerine karşılık, ulaşım alanında büyük bir ilerleme kaydedememişlerdi. Karada gene attan faydalanıyor, denizde gene kürek ve yelken gücüyle gidiyorlardı. Yalnız aradaki fark, ulaşım araçlarının eskisine nazaran boyca daha büyümüş olmasıydı.

XIX. yüzyılda teknik alandaki gelişmelerin ulaşım araçlarına uygulanması sonucu medeniyet alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Buhar makinasının icadı lokomotifin, daha sonra da vapurların icadına yol açtı. Arkasından iç yakımlı motorlarla, elektrik motorlarının bulunması otomobil ve benzeri çeşitli kara taşıtlarının yapılmasını mümkün kıldı.

Advertisement

Ulaşımda en önemli gelişme hava taşıtlarının icadı ile oldu. XX. yüzyılın başlarında icad edilen uçaklar kısa bir zamanda gelişerek ulaşımın hızlanmasını sağladı. Aynı zamanda önemli bir savaş aracı olan uçak, günümüzün başta gelen taşıma araçlarından oldu.

Gezegenler arası ulaşım konusunda son hız çalışan insanlık bu defa uzay mekikleri ve uzayda yolcu taşıyacak cihazların gelişimi için şu an çok başta olmasına rağmen çalışmalarını devam ettirmektedir.


Leave A Reply