Ülke İle İlgili Cümleler

0

Ülke ile ilgili cümleler. Ülke kelimesi içeren “Ülke” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Ülke İle İlgili Cümleler

 1. *** Toy, küçük kerkenez, yılan kartalı, şahin, doğan, ibibik ve bıldırcın gibi türler ülkemiz steplerinde yaşamaktadır.
 2. *** Ülkedeki birçok banka, sigorta şirketi ve finans kuruluşunun merkezi Paris’tedir.
 3. *** Ekilebilir topraklar ülke yüzölçümünün yalnızca yüzde 3’ünü oluşturur.
 4. *** Ülke topraklarının yüzde 10’undan azını oluşturan otlaklarda keçi, koyun ve sığır yetiştirilir.
 5. *** Bahia Blanca, Arjantin’de, Buenos Aires eyaletinin güneybatısında, Atlas Okyanusunun bir girintisi olan Blanca Körfezinin yakınında kent ve ülkenin en önemli limanıdır.
 6. *** Ülkenin gıda gereksiniminin neredeyse tümü, büyük ölçüde ABD’den yapılan ithalatla karşılanmaktadır.
 7. *** Ülkede ortalama yaşam süresi erkeklerde 67 yıl, kadınlarda 74 yıldır.
 8. *** Ülkede 3 tane günlük gazete yayımlanır.
 9. *** Ülkede ayrıca çeşitli sebze ve meyvelerle ceviz ve fındık yetiştirilir.
 10. *** Ülkedeki demiryollarının oldukça büyük bir bölümünde elektrikli trenler işler.
 11. *** 1988’de ülkedeki 18 yükseköğretim kurumunda 110 bini aşkın öğrenci öğrenim görüyordu.
 12. *** Ülkedeki en büyük yükseköğretim kurumu Azerbaycan Petrol ve Kimya Enstitüsü’dür.
 13. *** O güne değin Batılı ülkelerde eğitim, değişik mezheplere bağlı kiliselerin denetimindeydi.
 14. *** Buna göre, Katolikler Osmanlı ülkesinde dinsel özgürlüğe kavuşacak, kendi kiliselerini kurabileceklerdi.
 15. *** Ülkedeki duvar ve kol saatleri ile ısmarlama mücevher işlerinin çoğu burada vapılır.
 16. *** Üretim teknolojileri geliştikçe pazar ihtiyaçları büyümüş, gelişmiş sanayi ülkeleri pazarlarını dünya çapında genişletme arayışına girmişlerdir.
 17. *** İsrail’i resmen tanıyan İslam ülkelerinin İsrail’le ilişkilerini kesmelerini istemiştir.
 18. *** Bu ülkede bilime ve sanata bakmıyor insanlar paraya bakıyorlar.
 19. *** 1505’e değin belirli kesintilerle ülkeyi onun soyundan gelenler yönetti.
 20. *** Ülkenin güneybatısındaki Asir bölgesinde yer alır.
 21. *** Ülkeden kaçarak 1660’ta Birmanya’da öldü.
 22. *** Dış ticaret yapılan ülkelerin başında Brezilya, Arjantin, ABD, Almanya ve Hollanda gelir.
 23. *** Başkentten çıkan otoyollar komşu ülkelere bağlanır.
 24. *** Yetmiş beşi aşkın ülkede şube ve temsilcilikleri vardır.
 25. *** Soruda verilen diğer hayvanlar ülkemizde yaşamaktadır.

Advertisement

Leave A Reply