Ülke Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Ülke ne anlama gelir? Ülke kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
“Artık vatan toprağı, Rumeli’deki hudutlarından Anadolu’daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur.” – Y. K. Beyatlı
2. Devlet
“Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi.” – F. R. Atay
3. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge
“Sonsuzluk ülkesi.”
bir ülkeyi savaşarak almak, fethetmek
İki veya daha çok ülke arasında oluşan, gerçekleşen
Yönetme, denetleme ve konumu bakımından merkezde bulunan ülke
Hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri
Yeryüzündeki değişik yerlerin olaylarıyla coğrafya arasındaki ilintiyi araştıran ve coğrafyanın en geniş kolunu oluşturan bilim dalı
Ekonomisinin ağırlığını sanayi ürünleri oluşturan ülke
Sömürge imparatorluklarında sömürgelere egemen olan ülke
“Vaktiyle Hindistan’ın başülkesi Büyük Britanya idi.”
Bağlantısızlık siyaseti izleyen ülkeler, bloksuz ülkeler
Bir topluluğu, bir paktı kurucu veya yönlendirici ülke
Bağlantısız ülkeler


Leave A Reply