Ülke Nedir? Ülke Kavramı Nedir? Ülke Sözlük Anlamı, Ülkelerin Özellikleri

0
Advertisement

Ülke nedir? Ülke kavramı ne anlama gelir ve nasıl tanımlanır? Ülkelerin özellikleri, nasıl yönetildiği ve kaç gruba ayrıldıkları hakkında bilgiler.

Ülke Bayrakları

Ülke Bayrakları

Ülke; Her ülke, o ülke insanının yaşadığı bir kara parçasıdır. Bazı ülkeler kendi kendilerini yönetir. Bu ülkelere bağımsız ülkeler denir. Bağımsız bir ülkenin hükümetinin halkı için kanunlar yapma yetkisi vardır. Ayrıca hükümetler para basabilir, diğer bağımsız ülkelerle anlaşmalar imzalayabilir ve başka ülkelere savaş açabilir. Çoğu bağımsız ülke, toplam temsil sayısının % 80’in üzerinde olduğu Birleşmiş Milletler’ in üyesidir.

Başka ülkeler tarafından yönetilen topraklara, koloni veya bağımlı ülkeler adı verilir. Örneğin, Karayiplerdeki Anguilla, İngiltere’nin güvencesi altındadır.

Eğer bir ülkenin başı, kral veya kraliçe gibi bulunduğu pozisyona soyu itibariyle geliyorsa, bu yönetim biçimine monarşi denir. Böyle bir durum söz konusu değilse, o zaman bu yönetim biçimine cumhuriyet adı verilir. Hollanda bir monarşidir, ABD ve Fransa ise birer cumhuriyettir. Çoğu ülkeler demokrasiyle yönetilir, yani hükümetler seçimle göreve gelmişlerdir. Az sayıda ülke, örneğin Bhutan Prensliği gibi ülkeler krallar ve Kuzey Kore gibi ülkeler seçilmemiş diktatörler tarafından yönetilmektedir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler

Ülkeler genellikle iki ana gruba ayrılır: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ülkeler. Gelişme, o ülkenin veya bölgenin insanlarının ne kadar zengin, sağlıklı ve eğitimli olduklarının göstergesidir. Bir ülke geliştikçe, daha fazla yol ve endüstri, iletişim araçları sahibi olur. Gelişmiş bir ülkede daha fazla banka, okul ve hastane vardır.

Gelişmiş ülkeler Kuzey yarım kürede ve gelişmekte olan ülkelerse daha çok Güney yarım kürede toplanmışlardır. Bu nedenle, genellikle bu ülkelerden ‘Kuzey’ ve ‘Güney’ diye söz edilir. ‘Birinci Dünya Ülkeleri’ terimi genellikle gelişmiş ülkeler için kullanılır. Eski Sovyetler Birliği (SSCB) ve Doğu Avrupa ülkeleri ‘İkinci Dünya Ülkeleri’ olarak bilinir. ‘Üçüncü Dünya Ülkeleri’ terimi, gelişmekte olan ülkeler için kullanılır.

Advertisement

Ülke Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Ülke”
  1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
  “Artık vatan toprağı, Rumeli’deki hudutlarından Anadolu’daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur.” – Y. K. Beyatlı
  2. Devlet
  “Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi.” – F. R. Atay
  3. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge
  “Sonsuzluk ülkesi.”
 • “ülke açmak ”
  bir ülkeyi savaşarak almak, fethetmek
 • “ülkeler arası ”
  İki veya daha çok ülke arasında oluşan, gerçekleşen
 • “merkezî ülke”
  Yönetme, denetleme ve konumu bakımından merkezde bulunan ülke
 • “üçüncü dünya ülkeleri ”
  Hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri
 • “ülkeler coğrafyası ”
  Yeryüzündeki değişik yerlerin olaylarıyla coğrafya arasındaki ilintiyi araştıran ve coğrafyanın en geniş kolunu oluşturan bilim dalı
 • “sanayi ülkesi ”
  Ekonomisinin ağırlığını sanayi ürünleri oluşturan ülke
 • “başülke ”
  Sömürge imparatorluklarında sömürgelere egemen olan ülke
  “Vaktiyle Hindistan’ın başülkesi Büyük Britanya idi.”
 • “bağlantısız ülkeler ”
  Bağlantısızlık siyaseti izleyen ülkeler, bloksuz ülkeler
 • “eksen ülke ”
  Bir topluluğu, bir paktı kurucu veya yönlendirici ülke
 • “bloksuz ülkeler ”
  Bağlantısız ülkeler


Leave A Reply