Ulusal Egemenlik Nedir?

0
Advertisement

Ulusal Egemenlik kavramı tam olarak halkın devlet üzerinde ki gücünün tam ve eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesidir. Yani Devlet halktan daha güçlü değil halk devletten daha güçlüdür.

Bu güç kavramı kas gücü değil seçme ve seçilme gücünden kaynaklanmaktadır. Bugün ülkemizde tam anlamı ile bir ulusal egemenlik bulunmaktadır ve bu durumu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuzdur.

Biraz daha açacak olursak devletin yönetme gücü mutlaka ki bir iktidar grubundadır. Ancak bu iktidar grubu dönem dönem eğer ki halkın karşısında geçip (seçimlerden bahsediyoruz) kendilerinden insanların memnun olup olmadıklarını kontrol ederler. Eğer halk memnun ise o iktidar grubu görev yapmaya devam eder. Eğer memnun değilse halkın isteği doğrultusunda değişikliğe gidilir.

23 Nisan Mesajları

Öncelikle ulusal egemenlik kavramının gerçekleşebilmesi için o ülkede geçerli ve çalışan bir meclisin olması gerekmektedir. İşte bu sebeple de 23 Nisan çocuk bayramı olduğu gibi aynı zamanda da Ulusal Egemenlik bayramıdır. Çünkü meclis o ülkenin hemen hemen her şeyidir. Bir kral ya da buna benzer tek bir gücün olmadığı ülkelerde mutlaka meclis ya da buna denk düşen senato gibi kurumlar yer alır.

Genel anlamda dünyaya bakacak olursak eğer gelişmiş ülkelerde mutlaka bir ulusal egemenlik bulunmaktadır. Orta doğu gibi sadece petrol geliri olup dünyaya başka bir şey veremeyen bölgelerde ise mutlak hakimiyet sahibi bir kral, aile ya da aşiretin üstünlüğü söz konusudur ve bu ülkelerde Ulusal Egemenlik hayal gibi bir şeydir. Ancak bu ülkeleri incelediğimizde de sadece ve sadece bağnazlık ve mutsuzluğun ve bazen de vahşi yaşam şartlarının olduğu görülecektir.

Advertisement

Ülkemizde ulusal egemenliğin teminatı yine bu ülkenin insanlarıdır. Mustafa kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizlere hediye ettiği bu ülkeye getirdiği belki de en önemli kurum olan meclis ve bu kurum ile gelen terim de Ulusal Egemenlik’tir.

Eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi : Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ULUSAL EGEMENLİK’tir.


Leave A Reply