Ulusal Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz Nelerdir? Özellikleri

0
Advertisement

Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz nelerdir, özellikleri nelerdir? 5. sınıf konusu Ulusal sembollerimiz hakkında kısaca bilgi.

ULUSAL EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK SEMBOLLERİ

1. BAYRAK

Bayrak , bir devletin bağımsızlık sembolüdür. Bayrağı ilk kez kullanan ülke Çin’dir. Türkler’de bayrak sözü “batrak” kökünden gelir. Bayrağımızdaki hilal İslamiyet öncesi dönemde de Türkler’in sembollerinden biri idi. Osmanlı tarihinde hilalin yanına ilk yıldızı III.Selim koydurtur. Yıldız sekiz köşelidir. Abdülmecid ise bu yıldızı beş köşeli yaptırtır. Bu insanı temsil eder.

Kırmızı ve beyaz bayraklarda en çok kullanılan iki renktir. Bayrağımızdaki bu renklerin bizim için anlamı; kırmızı hakimiyeti, beyaz ise gücü, ululuğu, adalet ve temizliği ifade eder.

2. İSTİKLAL MARŞI

Milli marşlar devletlerin en önemli bağımsızlık sembollerinden biridir. Genelde, devletlerin kuruluşlarındaki zorlukları, çekilen acıları ve umutları içerir. Uluslararası etkinliklerde, yarışmalarda ülkeler bayrakları ve milli marşları temsil edilirler. Bizim milli marşımız İstiklal Marşı’dır.

Advertisement

3. TBMM

Meclis bir ülkenin varlığının ve bağımsızlığının en önemli göstergelerindendir. Ama aynı zamanda o ülkede Milli Egemenliğin olduğunun yani milletin kendi kendini yönettiğinin de en önemli kanıtıdır. Tamamı seçimle gelen ve adının içinde “millet” kelimesi geçen ilk meclisimiz 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bu meclis Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlayan kararlar almış ve Saltanatı kaldırarak Cumhuriyet’e gidişteki en büyük engeli kaldırmıştır.

4. ANITKABİR

ANITKABİR Türk halkının yurdunu kurtaran ve geleceğini kuran Atası için yaptırdığı kabirdir. Anıtkabir Anadolu’nun geçmişini bugüne bağlayan, tarihiyle uygarlıklarının bütünlüğünü simgeleyen bir anıttır.

Anıtkabirde 10 kule vardır. Bunların isimleri de çok şey anlatırlar; İnkılap, Misak-ı Milli, Cumhuriyet, Müdafa-i Hukuk, Mehmetçik, Zafer, Barış, 23 Nisan, İstiklal ve Hürriyet.

Anıt 32X60 m boyunda ve 20 m yüksekliğindedir. İçinde ayrıca Atatürk Müzesi ve Atatürk Kitaplığı vardır. Atatürk’ün yakın arkadaşı ve Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarı da Barış ve Zafer kulelerinin arasında yer almaktadır.

Advertisement

Bu yüce anıt, Atamızın kabri, ulusumuzun bağımsızlığının, birlik ve bütünlüğünün simgesidir aynı zamanda.

ankara

Kaynak: pixabay.com

5- BAŞKENTİMİZ ANKARA

Başkentimiz Ankara’dır. Ankara Anadolu’da küçük bir kent iken Kurtuluş Savaşı hazırlık yıllarında Temsil Heyeti’nin buraya gelmesi ile kaderi değişti.Kurtuluş Savaşı Ankara’dan yönetildi, TBMM Ankara’da açıldı. Ankara’nın işgallerden uzak, güvenilir bir yer olması ve Ankara halkının Mustafa Kemal ve arkadaşlarına kucak açması bunun en önemli nedenlerindendir. 13 Ekim 1923’de İsmet Paşa ve dört arkadaşı Ankara’nın başkent olması için meclise yasa önerisi sundular ve oylama ile kabul edildi. Ankara yeni Türk Devleti’nin başkenti oldu. Türkiye’nin en önemli yönetim birimleri buradadır; TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ve yüksek yargı organları gibi.

6. DİLİMİZ

Türkçe 10.000 yıllık geçmişi ile dünyanın en eski dillerinden biridir. Türkiye’nin resmi dili Türkçe’dir. Bu bizim başka milletlerin boyunduruğu altında olmadığımızın kendi dilimiz ile okuyup yazdığımızın yani bağımsız olduğumuzun en önemli göstergesidir. Cumhuriyet öncesinde konuştuğumuz dili arap harfleri ile yazmak zorundaydık. Bu öğrenmeyi zorlaştırıyor, çabuk unutuluyor ve halk ile yönetim arasında anlaşmazlıklara neden oluyordu. Yeni Türk harflerinin kabulünden sonra bu sorun da ortadan kalktı.

7. PARAMIZ

Tarihte devletler bağımsızlıklarını ilan etmek için para basarlardı. Günümüzde de devlet olmanın ve bağımsızlığın en önemli sembollerinden biri paradır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotu 1931 yılında basılmıştır. 2005 yılından itibaren de altı sıfır silinerek Yeni Türk Lirası kabul edilmiştir.

8. MİLLİ BAYRAMLARIMIZ

Devletler bağımsızlıklarını ve önemli günlerini bayramlarla kutlar ve o günleri sağlayanları anarlar. Bizim de bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi kutladığımız, Kurtuluş Savaşı şehitlerini andığımız en önemli bayramlarımız ; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Bu önemli günlerde, Kurtuluş Savaşımızın zor günlerini, Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi tekrar tekrar anarız.


Ulusal Nedir? – Sözlük Anlamı

Ulusal ne anlama gelir? Ulusal kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

“Ulusal” : Milli
ulusal bayram : Cumhuriyet Bayramı
ulusal savunma  : Bir milletin kendine özgü savunma yöntemi, millî savunma, millî müdafaa
arsıulusal  : Uluslararası
ulusal dil  : Bilinen bir tarihten beri bir ulusun bireyleri arasında kullandıkları iletişim aracı, millî dil
ulusal ekonomi  : Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti, millî ekonomi, millî iktisat
ulusal gelir  : Millî gelir


Leave A Reply