Ulusal Konvansiyon (Konvansiyon Meclisi) Nedir?

0

1789 Fransız Devrimi sonrası Fransa’yı yöneten Ulusal Konvansiyon (Konvansiyon Meclisi) nedir? Ulusal Konvansiyon (Konvansiyon Meclisi) ile ilgili olarak genel bilgiler.

Ulusal Konvansiyon (Konvansiyon Meclisi)

Advertisement

Fransa’da, 1789’da yapılmış Büyük İhtilâl’den sonra kurulan meclislerden biridir. 1791 ile 1792 arasında Fransa’yı idare etmiş olan «Meşruti Krallık Meclisi» nin dağılmasından sonra Konvansiyon Meclisi kuruldu, 1795 yılına kadar Fransa’nın idaresini elinde tuttu. Bu meclis iş başına geçer geçmez ilk olarak Fransa’da krallığa son verdiğini, yeni idarenin «Cumhuriyet» olduğunu ilan etti.

Fransa’da 1789 ihtilali yapıldığı sırada, devlet idaresi, Kral XVI. Louis’nin elindeydi. Kraldan memnun olmayan cumhuriyet taraftarlarının başında da Danton, Robespierre, Marat gibi ihtilalciler bulunuyordu. Bu ihtilâlciler 10 Ağustos 1792’de, kralın oturduğu saraya yürüyerek, onun tahtından indirilmesini, ailesi ile birlikte hapsedilmesini sağlamışlardı. Böylece, 10 Ağustosta kurulan Konvansiyon Meclisi’nin ilk işi Kral XVI. Louis’yi yargılamak oldu. Meclis, az bir çoğunlukla da olsa Kralın idamına karar verdi.

XVI. Louis’nin idamından sonra Konvansiyon Meclisi üyeleri arasında ayrılıklar başgösterdi. Bu meclis üç partiden meydana geliyordu. Bunlardan, Gironde eyaletinden olanların kurduğu Girondin Partisi, ihtilâlin kanlı bir şekilde olmasından memnun değildi. Danton’un, Marat’nın, Robespierre’in başında bulundukları Montagnard Partisi cumhuriyetçiydi, Fransa’da yapılan devrimlerin elde edilen hakların şiddetle korunmasını istiyordu. Çoğu korkak, çekingen olan bakanların meydana getirdiği Mutediller Partisi ise, duruma göre tutumlarını değiştiriyordu. Bu üç partiden özellikle Gîrondîn’lerle Montagnard’ lar, birbirlerine rakip durumdaydılar. Zamanla iki partinin birbirine düşmesi, Fransa’yı iç işleri bakımından kötü bir duruma soktu. Böylece, Danton’un dediği gibi «İhtilâl evlâtlarını yemeye başladı». Aralarında Marat’nın, Danton’un, Robespierre’in de bulunduğu birçok kimse idam edildi. Fransa’da müthiş bir terör idaresi hüküm sürmeye başladı. Nihayet 1795’te hem teröre, hem de Konvansiyon Meclîsî’ne son verilerek yeni bir Anayasa yapıldı.

Advertisement


Leave A Reply