Uluslararası Etkinliklerin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü

0

Uluslararası Etkinliklerin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü nedir? Kültürlerin yakınlaşması ve farklı kültürlerin etkileşimi hakkında bilgi.

Uluslararası Etkinliklerin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü

Geniş bir aileyi oluşturan Dünya toplumlarının birbirlerini tanıması, ülkeler arası iletişim ve etkileşimin artması, ülkeler arasında hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesi ve ülkelerin kaynaşmasında, uluslararası etkinlikler olan sanat ve kültür festivalleri, bilimsel çalışmalar için yapılan organizasyonlar, spor organizasyonları ve uluslararası ticaret fuarlarının önemi büyüktür.

Advertisement

Dünya’daki farklı kültürlerin buluşma noktası olan uluslararası bu etkinlikler, Dünya’da barışın sağlanmasında ve toplumların birbirini tanımasında çok etkili işleve sahiptir.

Dünya olimpiyatları uluslararası spor etkinliklerinden en önemli olanlarından biridir, ilk kez Yunanistan’ın Atina şehrinde yapılan bu etkinlik günümüzde tüm Dünya toplumlarının atıldığı bir organizasyondur.

Dört yılda bir yapılan bu olimpiyatların simgesi, üzerinde beş renkli halka olan bayraktır. Mavi, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı renkli halkaların her biri bir kıtayı simgeler. Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Amerika kıtalarını simgeleyen halkaların renklerinden en az biri her ülkenin bayrağında vardır.
Olimpiyat Oyunları

Olimpiyatlara katılan sporcular arasında ırk, dil, din ve siyasi görüş açısından hiçbir ayırım yapılmaz. 15 günlük süre içerisinde olimpiyatlara katılan insanlar, olimpiyatların yapıldığı ülke insanları ve izlemeye gelenler arasında dostane ilişkiler gelişir. Birbirlerini tanırlar.

Advertisement

Olimpiyatların düzenlendiği ülke sürekli değiştiğinden bu olimpiyatların kendi ülkelerinde yapılmasını isteyen ülkeler arasında büyük yarış söz konusudur. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde de bu olimpiyatların düzenlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Olimpiyatlar düzenlendiği ülkenin tanıtımı için iyi fırsattır. İzlemeye gelen insanlar uzun süre kalarak harcama yaparlar, iyi bir döviz girdisi elde edilir.

Ülkemizde de bir ayağı yapılan Formula 1 yarışlarının ülkemizin tanıtımına katkısı bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

Uluslararası tiyatro ve film festivalleri, fuarlar, spor karşılaşmaları, bilimsel çalışma organizasyonları, uluslararası konferansların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Ülkemizde organize edilen ve Atatürk’ün Türk ve Dünya Çocukları’na armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Dünya’nın dört bir yanından gelen çocuklar birbirlerini tanıyıp, kaynaşmakta ve kardeşlik duygulan gelişmektedir.

Advertisement


Leave A Reply