Uluslararası Saat Dilimleri Konu Anlatımı

0

Uluslararası Saat Dilimleri konusu ile ilgili olarak kısaca özet bilgilerin verildiği ve Tarih Değiştirme Çizgisi hakkında da bilgi veren yazımız.

ULUSLARARASI SAAT DİLİMLERİ

Advertisement

• Her meridyenin bir saat ayarı vardır. Buna yerel saat denir. Örneğin ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında tam, 19 meridyen vardır. Demek ki yurdumuzda 19 ayrı yerel saat ayarı bulunmaktadır.

Ancak bir karışıklığa meydana vermemek için yerel saat kullanılmamaktadır.

• Yurdumuzda izmit’ten geçen 30° doğu meridyeninin saati, resmi saat olarak kullanılmaktadır. Böylece 19 ayrı saat yerine bir tek saat ayarının kullanılması sağlanmıştır.

• Yurdumuzda yerel saat, dinsel törenlerin zamanlarının saptanmasında kullanılmaktadır. Çünkü İslamiyette dinsel törenler (namaz, ezan, oruç, vb.) Ay ve Güneş’in hareketlerine göre ayarlanmaktadır.

Advertisement

• Dünya üzerinde de saat farklarından doğan karışıklıkları önlemek için dünya, saat dilimlerine ayrılmıştır.

• Buna göre her 15° boylam derecelik dilim, bir saat olarak kabul edilmiş sonra diğer dilimler buna göre ayrılmıştır.

Durumu aşağıdaki şekil üzerinde inceleyelim :

Uluslararası Saat Dilimleri

• Görüldüğü gibi Türkiye hem 2. hem de 3. saat dilimlerinde yer almaktadır.

• Ancak Türkiye 2 numaralı dilimde yer alan İzmit’in saatini tüm ülkede kullandığından, yurdumuz tümüyle 2 numaralı saat dilimindedir.

Advertisement

• Buna göre Türkiye ile Londra arasında iki saat zaman farkı vardır.
Tarih Değiştirme Çizgisi
“Tarih Değiştirme Çizgisi” nedir?

Büyük Okyanus’ta yaklaşık 180° boylam derecesine uyan yerde, 180° meridyeni boyunca uzanan bir çizgidir. Bu çizginin doğu yakasındaki tarih, batı yakasındaki tarihten bir gün ileridedir. Buna göre, bu meridyen geçilirken eğer doğudan batıya gidiliyorsa tarih bir gün geriye, batıdan doğuya gidiliyorsa tarih bir gün ileriye alınır.


Leave A Reply