Ümit, Umut İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Umut Deyimi

0

Ümit, umut, umut etmek, ümit etmek ile ilgili deyimler nelerdir? Bu deyimlerin açıklamaları ve anlamları. Ümit hakkında deyimler ve açıklamaları.

Ümit - Umut İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Ümit – Umut İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***ümide düşmek
  umuda düşmek: Zavallı çocuk bir an geldi ki âdeta yeniden ümide düşer gibi oldu. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***ümide kapılmak
  umuda kapılmak.
 • ***ümidi boşa çıkmak
  umudu boşa çıkmak: Kaç sene var ki böyle her ümidin boşa çıktı. -P. Safa.
 • ***ümidi kırılmak
  umudu kırılmak.
 • ***ümidi sönmek
  umudu sönmek.
 • ***ümidini kesmek
  umudunu kesmek: Bunu gerçekten anlamışım, ben de biliyormuşum gibi bir şeylerden ümit kestiğimi hatırlıyorum. -F. R. Atay.
 • ***ümidini kırmak
  umudunu kırmak.
 • ***ümit bağlamak
  umut bağlamak: Hem ne güzeldi sesindeki yankı / Ben oraya ümitlerimi bağladımdı -B. Necatigil.
 • ***ümit beslemek
  umut beslemek.
 • ***ümit bırakmak
  umut bırakmak: Cemil’in bu sözleri kalplerde hiç olmazsa yarın için biraz ümit bırakıyordu. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***ümit kesmek
  umut kesmek: Doktorların, hayatından ümit kestikleri bir sırada yavaş yavaş açılmış, hayata geri dönmüştü. -A. Kulin.
 • ***ümit serpmek
  umut serpmek: Emine ile aralarını bulmaya çalışacağını söyledi, delikanlının gönlüne biraz ümit serptikten sonra çekildi gitti. -H. E. Adıvar.
 • ***ümit uyanmak
  umut uyanmak.
 • ***ümit vermek
  umut vermek: İnsan zekâsının birliği, düşüncelerin tesanüdünden doğan büyük ve ümit verici bir netice. -C. Meriç.
 • ***ümitsizliğe düşmek
  umutsuzluğa düşmek.
***umuda düşmek
gerçekleşeceğine inanmak.

***umuda kapılmak
olacağını düşünmek, hayal etmek.

***umudu boşa çıkmak
beklentisi, umudu gerçekleşmemek, hayal kırıklığına uğramak.

***umudu kırılmak
bir şeyin artık gerçekleşemeyeceği inancına varmak: Umudu kırılınca boynu bükük, ahıra, ineği sağmaya indi. -H. E. Adıvar.

***umudu sönmek
umudu kalmamak.
 • ***umudu (umudunu) üzmek
  umudu kesmek: Millet köyden umudu üzmüş bir kere. Hele gençler bir an önce çekip gitmek istiyor. -M. Kutlu.
 • ***umudunu kesmek
  artık olacağını beklememek: Aradan dört beş yıl geçince bir yerden de haber gelmeyince sağlığından umutlarını kesmişler. -M. Ş. Esendal.
 • ***umudunu kırmak
  umut kesmesine yol açmak: Onun bu sözleri de umutlarımı biraz daha kırdı ama susmak istemedim. -A. İlhan.
 • ***umut bağlanmak
  olmasını, olacağını ummak.
 • ***umut beslemek
  bir şeyin olabileceğini beklemek, ummak.
 • ***umut bırakmak
  bir kimsede umut uyandırmak, umut vermek.
 • ***umut kesmek
  1) umudunu kesmek; 2) bir şeyin artık gerçekleşemeyeceği inancına varmak, ummaz olmak: Senden umutlarını kesmişler, sağ olsun da zararı yok, yazmasın diyorlar. -S. F. Abasıyanık.
 • ***umut serpmek
  umutlandırmak.
 • ***umut uyanmak
  umut doğmak, umut belirmek.
 • ***umut vermek
  bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek: Bana umut vermeye çalışıyor ama asıl onun teskin edilmeye ihtiyacı var. -A. Ümit.
 • ***umutsuzluğa düşmek (kapılmak)
  umudu kalmamak, güveni sarsılmak, olumsuzluğa sürüklenmek: Yoksa gönlümüzü kırmaktan, bizi umutsuzluğa düşürmekten bir şey kazanılmaz. -S. F. Abasıyanık.

Leave A Reply