Umman Tarihi

0

Arap yarımadasında küçük bir ülke olan Umman tarihi ile ilgili genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Umman tarihçesi.

Umman BayrağıÜlke, Mısır Valisi Amr ibn-ül As döneminde İslâmlığı benimsedi. Zamanla Ummanlılar halifeliğin belirli bir soydan olan kişilere geçmesine karşı çıkan İbadilik mezhebini benimsediler ve 8. yüzyılda kendi bağımsız imamlıklarını kurdular. Umman kıyıları 1508-1648 arasında Portekizlilerin denetiminde kaldı. Portekizliler 1650′ de İmam Nasır İbni Mürşed tarafından Umman’dan çıkarıldılar 18. yüzyılda Yaariba Hanedanı’nın egemenliği sırasında güçlenen Ummanlılar, 1730’da, Portekizlilerin Doğu Afrika’da bulunan Mombasa ve Zanzibar gibi sömürgelerini ellerine geçirdiler. 1740’lardaki iç savaşların sonunda Umman’ da, Ahmet ibni Said sultan seçildi. 1749’dan günümüze kadar Umman’ı Said’in hanedanından gelenler yönetti. Said ibni Sultan döneminde (1804-1856), Zanzi-bar, Umman’ın en önemli denizaşırı toprağı oldu. 1891’de, İngiltere ile Maskat ve Umman arasında (1970’e kadar resmi adı buydu; aynı yıl Maskat adı bırakıldı) yapılan bir anlaşmayla, İngiltere ile Umman arasında doğan özel ilişki, Umman’ın 1971’de BM’ye katılmasına ve tam bağımsız bir ülke olarak tanınmasına kadar sürdü. 1950 başlarında iç savaş başladı. Savaş 1975’te İran’ın yardımıyla Umman yönetimi lehine sonuçlandı.

Advertisement

1967’de, petrol üretilmeye başlandı. Temmuz 1970’te Sultan Said, oğlu Kabus ibni Said tarafından devrildi. Kabus döneminde, köklü sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirildi. Haziran 1980′ de Umman ile ABD arasında bir antlaşma imzalandı. ABD, Umman’a yapacağı askeri ve ekonomik yardıma karşılık, ülkenin liman ve havaalanlarından yararlanma hakkı elde etti. İran-Irak Savaşı’nda yansız bir politika izleyen Umman, Körfez Savaşı’nda (17 Ocak-28 Şubat 1991), Müttefikler’in yanında yer aldı. Umman üslerinden kalkan ABD uçakları, Irak’ı yoğun biçimde bombaladı.


Leave A Reply