Umre Nedir? Umre Hakkında Bilgi

0

Umre ne demektir? Umre deyince ne anlarız? Umre ne zaman ve nasıl yapılır? Umre farz mıdır, hakkında bilgi.

Umre Nedir? Umre Hakkında Bilgi

Umre Nedir?

Umre; Belli bir zamanda ve belli yerde, örneğin 9 Zilhicca’da, Arafafta bir süre durmak ve sonra Ka’be-i Muazzama’yı tavaf etmek suretiyle yerine getirilen Hac farzından başka, bir de, zamana bağlı olmaksızın ve vakfe ile de yükümlü bulunmaksızın, sadece tavaf ve sa’y ile Ka’be’yi ziyarete “Umre” adı verilir. Bu küçük bir Hac niteliğinde kabul edilmiştir. İslam dininde, “Umre” sünneti müekkedeler arasına girer.

Umre’nin sözlük anlamı ziyaret, terim kapsamı ise sadece “Ka’be-i Muazzama’yi özel surette tavaf” ve Safa ve Merve tepeleri arasında “Sa’y’ etmektir. Umre için belirli bir zaman ayrılmamıştır. Bir müslüman istediği ya da fırsat bulduğu uygun zamanda “Umre” yapabilir. Yalnız arefe günü ile Kurban Bayramı günlerinde mekruhtur. İhrama girmek, “Umre” için de gereklidir. Umreye kalp ile niyet edilip, Hac farzını edaya başlarken olduğu gibi, “lebbeyk … ” diye başlayan “telbiye” de getirilmelidir. Niyet ederken şu anlamdaki duayı okumak salık verilir:

“Allah’ım, ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur”.

Umre adayı da, Hac farzı için ihrama giren bir kimsenin, sakınması gereken şeylerden kaçınmalıdır.

Mekke’ye girilince Ka’be-i Muazzama etrafında yedi defa dolaşılacaktır. Buna Tavaf-ı ziyaret denir. Tabiatiyle, her defasında, Hacer-i Esved’in selamlanması, dikkat edilecek hususlar arasındadır. “Tavaf”tan sonra, Kabe civarında Merve ve Safa tepecikleri arasında “sa’y” edilecektir. En sonunda da başı traş etmek, ya da saçtan bir bölük kestirmek suretiyle bu ödev de tamamlanır. İhramdan çıkılır.


Leave A Reply