UNICEF Nedir? Ne İş Yapar Amacı Nedir? Ne Amaçla Kurulmuştur?

0

UNICEF nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? UNICEF’in amacı, tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi. UNICEF’in öncelikleri nelerdir?

UNICEF Logo

UNICEF nedir ne iş yapar kısaca

Türkçe olarak UNICEF’in açılımı “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu” dur. UNICEF nedir kısaca bahsedilecek olursa da bu kurumun bir Birleşmiş Milletler kurumu olduğu ve tüm dünyada çocuk haklarının korunmasında uzmanların destek gösterdiği kurum olarak anıldığı söylenebilmektedir. UNICEF faaliyetlerinin tamamını, tüm dünya üzerinde yakın tarihlerden beri en çok kabullenilen insan hakları sözleşmesi olan “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” üzerinden yürütmektedir.

UNICEF nedir amaçları nelerdir?

UNICEF nedir ne işe yarar diye araştırıldığında, kurumun dünya çapında tamamen bütün çalışmalarının çocukların üzerinde olduğu görülmektedir. Yani UNICEF nedir ne iş yapar kısaca açıklanırsa; küresel olarak UNICEF bir çocukları savunucu kurumdur.

UNICEF derneği; çocuk haklarını savunmanın 1000 yıl kalkınma hedeflerinde yer aldığı gibi ve BM Şartı’nda da bahsedildiği gibi; beşeri olarak uygarlık seviyesine çıkmanın ana kuralı olduğunu öngörmektedir.
Yerel olarak UNICEF’in ne anlam ifade ettiğine bakıldığında; karşımıza tüm kız ve erkek çocuklarının hayattaki her türlü olanağa kavuşabilmeleri adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirdikleri çıkmaktadır.

UNICEF’in çalışmaları

UNICEF çalışmalarını genellikle dünyadaki çok yoksul sayılabilecek ülkelerde gerçekleştirmektedir. Özellikle acil olarak nitelendirilebilecek durumlarda dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan toplam 190 bölgesel kurumuyla birlikte ortak çalışma yürüterek bu acil durumların giderilmesini ve en temel ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması için çaba göstermektedir.

UNICEF’in maddi olarak gelir kaynağı, kendisine gönüllü olarak katkı sağlayan fon kaynaklarıdır. Bu kaynakların 3/2’si bulunduğu bölgelerin hükümetlerinden; geri kalanı ise UNICEF Milli Komiteleri tarafından toplanan grupsal ve bireysel kaynaklardan elde edilmektedir.

UNICEF’in öncelikleri nelerdir?

  • Çocukların mevcut olan haklarını hayata geçirerek öncelikle tüm kız ve erkek çocuklarının eğitimli birer birey olarak yetişmelerine özen göstermek
  • Doğan tüm bebeklerin hayatta kalabilmeleri için tüm sağlık bakımlarının yapılması, aynı şekilde yaş almış çocukların da hem beslenme, hem sağlık, hem bilişsel hem de duygusal olarak gelişimlerinin eksiksiz tamamlanmasının sağlanması
  • AIDS hastalığına yakalanan çocukların tedavi sürecine alınması, ailesinde de AIDS hastalığı olan çocuk varsa bu çocukların mümkün mertebe bu hastalıktan uzak tutulabilmesi için çocukların korunma altına alınmasıyla birlikte ailesinden hasta olan kişinin de tedavi sürecinin başlatılması
  • Gençlik yaşlarına doğru adım atan çocuklarda AIDS hastalığına kapılanların tedavi altına alınarak bu hastalığın gençler arasında yaygınlaşmasının önüne geçilmeye çalışılması
  • Tüm çocuk yaştaki bireylerin ve ergenlik çağındaki bireylerin her türlü şiddet ortamından, istismara uğramalarından şüphelenilen ortamlardan ve maddi ya da manevi sömürülmelerinde şüphe duyacakları ortamlardan uzak tutulmaya çalışılması
  • Çocuk haklarının tüm dünyada kalıcı olabilmesi adına her türlü kaynağı kullanmaktan çekinmemek ve kalıcı kanıtlar oluşturmak
  • Kız ve erkek çocuklarının her türlü yaşamsal fonksiyonunu etkileyebilecek durumlardan kendilerinin tüm dünya tarafından korunmasını istemeleri adına seslerini duyurmalarını sağlamak

Bahsedilen tüm bu maddeler çerçevesinde UNICEF; her türlü sosyal dışlanma gören çocuklar da dahil olmak üzere sağlık vb. konularda eksikliği olan çocukların korunması adına tüm dünyadaki sosyal gruplara ve sağlık gruplarına çağrıda bulunarak gönüllü olarak yardımcı olmalarını beklemektedir.


Kaynak – 2 (Kısa)

UNICEF; Birleşmiş Milletler Örgütü’ ne bağlı çalışan dünya çocuklarının sağlık, beslenme, bakım vb konulardaki gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan örgüttür. UNICEF sözcüğü İngilizce “United Nations international Children’s Emergency Fund” (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur.

Birleşmiş Milletler’in 11 Aralık 1946’da New York’ta toplanan ilk genel kurulunda kurulması kararlaştırıldı. Örgüt 1990’da 113 ülkede çalışmalarını sürdürüyordu. Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda örgüt, İkinci Dünya Savaşı sorasında yıkıma uğrayan Avrupa ile Çin’deki çocuklara yiyecek, giyecek ve ilaç yardımları yaptı. Aralık 1950’de toplanan BM Genel Kurulu, UNICEF kaynaklarını temelde gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarla ilgili uzun vadeli projelere yönlendirmeyi kararlaştırdı. UNICEF’in temel amacı, dünyadaki çocukların yaşam koşullarını iyileştirebilmek için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde işbirliğini özendirmektir. Bu bağlamda öncelik, en yoksul ülkelerle, hemen yardım edilmesi gereken bir durumla karşı karşıya bulunan ülkelere ve yüksek bir enflasyon oranından bunalmış olan topluluklara verilir.


Leave A Reply