UR Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Günümüzde ırak sınırları içerisinde yer alan Mezopotamya’nın önemli antik kentlerinden UR ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız.

Advertisement

Mezopotamya’da eski bir Sümer şehridir. Ur (yahut Uru), Fırat nehrinin eskiden denize döküldüğü yerde olduğu için gemilerin giriş ve çıkışına elverişli idi. Yüklü gemiler buradan Basra Körfezi’ne çıkarak Hint Okyanusu’na geçerdi.

Yıkıntılarından anlaşıldığına göre, Ur, oldukça büyük bir şehirdi. Taş ve pişmiş tuğladan yapılan saray ve tapınakların dışında kalan binalar çiğ tuğladan veya kerpiçten yapılıydı. Bu yüzden yıkıntılar toprakla karışmış, tepe ve yığın haline gelmiştir. Şehrin yıkıntıları XIX. yüzyıl sonunda bulunmuştur.

Ur şehrinin tarihi kesin olarak belli değildir. Yapılarının intizamına, su yollarına, hattâ kanalizasyon tertibatına bakılacak olursa, Ur, ilk çağların en ileri şehirlerinden biriydi.

Advertisement


Leave A Reply