Ürdün Tarihi

0

Ortadoğu’da yer alan devletlerden birisi olan Ürdün tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Ürdün Bayrağıİlkçağda bir süre İsrail Kuzey Krallığı’na bağlı kalan Ürdün, İÖ 8. yüzyılda Asurluların, 600’de Babillerin, daha sonra da Perslerin eline geçti. Ürdün, İS 106’da, Roma İmparatoru Traianus’un yönetimine girene kadar Nabatilerin egemenliğinde kaldı, 636′ da, Araplar tarafından ele geçirildi.

Advertisement

Daha sonra Abbasi Halifeliği’nin denetimine girdi. Bölgeyi 14. yüzyılda alan Memlûklar, Osmanlı İmparatorluğuna bağlanıncaya (1517) kadar egemenliklerini sürdürdüler. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz mandası durumuna getirilen Ürdün, Mart 1921’de, Prens Abdullah’ın Büyük Britanya tarafından emir tanınmasının ardından 1928’de yarı bağımsız bir konum kazandı. Ürdün, 1945’te Arap Birliği’ne katıldı ve 1946’da mandanın sona ermesiyle tam bağımsızlığını kazandı. 1948’deki Arap-İsrail Savaşı’nda, batı Şeria’nın Ürdün Ordusu tarafından alınmasının ardından ülkenin resmi adı Ürdün Haşimi Krallığı olarak değiştirildi. Filistinli Arapların yeni kurulan İsrail Devleti’nden ayrılarak Ürdün’e sığınmasıyla mülteci sorunu patlak verdi.

1951’de, Kral Abdullah’ın ölümünden sonra yerini alan oğlu Tallal, daha sonra 1952’de tahtı 17 yaşındaki oğlu Hüseyin’e bıraktı. O dönemden 1999 yılına kadar Ürdün’ü yöneten Kral Hüseyin, Ortadoğu’nun yaşamında etkin rol oynar. 1957’de bakanlar kurulunu dağıtan Hüseyin, partilerin etkinlik göstermelerini yasakladı. 1958’de, kuzeni Irak Kralı II. Faysal’ın devrilmesini izleyen günlerde, Kral Hüseyin, askeri bir darbeden, kendisine bağlı Bedevi güçlerin ve Kıbrıs’taki İngiliz üssünden gönderilen İngiliz paraşütçü birliklerinin yardımlarıyla kurtuldu.

1967′ de Altı Gün Savaşı’ndan sonra tüm Batı Şeria’nın İsrail’in eline geçmesi, Ürdün’e ikinci bir Filistinli mülteci alanını doğurdu. Körfez Savaşı’nda (17 Ocak-28 Şubat 1991) Irak’ın yanında yer alan Ürdün, ekonomik açıdan büyük zararlara uğradı.

Günümüzde Kral Hüseyin’in oğlu olan Kral Abdullah ülkeyi yönetmektedir.

Advertisement


Leave A Reply