Üreter Kanseri Nedir? Belirtileri Teşhis ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
Advertisement

Üreter Kanseri nedir, nasıl bir hastalıktır? Üreter Kanserinin belirtileri, risk faktörleri, teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Üreter Kanseri

Üreter Kanseri

Üreter kanseri, böbreklerinizi mesanenize bağlayan tüplerin (üreterler) içerisine giren hücrelerde başlayan bir kanser türüdür. Üreterler idrar yolunun bir parçasıdır ve böbrekler tarafından üretilen idrarı mesaneye taşırlar.

Üreter kanser nadirdir. En sık yaşlı yetişkinlerde ve daha önce mesane kanseri nedeniyle tedavi görmüş kişilerde görülür.

Üreter kanser, mesane kanseri ile yakından ilişkilidir. Üreterleri hizalayan hücreler, mesanenin içini hizalayan aynı tipte hücrelerdir. Üreter kanser teşhisi konan kişilerde mesane kanseri riski büyük oranda artar, bu nedenle doktorunuz mesane kanseri belirtileri aramak için testler önerecektir.

Üreter kanser tedavisi tipik olarak ameliyatı içerir. Bazı durumlarda kemoterapi önerilebilir.

Advertisement

Belirtiler

Üreter kanserin belirti ve semptomları:

  • İdrarda kan
  • Sırt ağrısı
  • İdrar yaparken ağrı
  • Sebepsiz kilo vermek
  • yorgunluk

Nedenleri

Üreter kansere neyin neden olduğu belli değildir.

Doktorlar, bu kanserin üreterin iç astarındaki bir hücrenin DNA’sında bir hata (mutasyon) geliştirmesiyle başladığını bilir. Mutasyon, hücreye hızla çoğalmalarını ve kanserli hücrelerin ölmeyip yaşamaya devam etmelerini söyler. Sonuç, üreteri bloke etmek veya vücudun diğer bölgelerine yayılmak için büyüyebilen anormal hücrelerin artan bir kütlesidir.

Risk faktörleri

Üreter kanser riskini artırabilecek faktörler şunlardır:

  • İlerleyen yaş. Üreter kanser riski yaşla birlikte artar. Bu kanser teşhisi konan kişilerin çoğu 70 ve 80’lerdedir.
  • Önceki mesane veya böbrek kanseri. Mesane kanseri veya böbrek kanseri teşhisi konan kişilerde üreter kanseri riski artar.
  • Sigara içmek. Sigara içmek, böbrek kanseri ve mesane kanseri dahil olmak üzere üreter kanseri riskini ve diğer idrar yolu kanserlerini artırır.

Teşhis

Üreter kanseri teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler şunları içerir:

Fiziksel Muayene. Doktorunuz size belirtileriniz ve semptomlarınız hakkında sorular soracak ve durumunuzu daha iyi anlamak için fizik muayene yapacaktır.

Advertisement

Görüntüleme testleri Görüntüleme testleri, doktorunuzun üreter kanserinizin kapsamını değerlendirmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Görüntüleme testleri intravenöz piyelogram veya BT ürografisini içerebilir. Bazı durumlarda, BT görüntülemeden geçemiyorsanız manyetik rezonanslı bir ürogram kullanılabilir.

İdrar testleri İdrarınızdaki herhangi bir anormalliği tespit etmek amacıyla bir idrar tahlili yapabilirsiniz. Bir idrar numunesinde anormal hücrelerin aranması için bir idrar sitolojisi testi kullanılabilir.

Üreteroskopi: Üreterleri görüntülemek için ince, ışıklı bir tüp kullanılmasıdır. Üreteroskopi adı verilen bir işlem sırasında doktorunuz üretra içine kamera (üreteroskop) takmış ince, ışıklı bir tüp yerleştirecektir. Üreteroskopi doktorunuzun üreterlerinizi görsel olarak incelemesine ve gerekirse laboratuvar testleri için küçük bir doku örneği almasına izin verir (biyopsi).

Mesane kanseri için testler. Doktorunuz mesane kanseri belirtileri aramak ve mesanenizi (sistoskopi) görmek için görüntüleme testleri isteyebilir. Üreter kanser teşhisi konan kişilerde mesane kanseri riski yüksektir. Üreter kanserinizle aynı anda ortaya çıkabilir veya tedaviden hemen sonra büyüyebilir.

Tedavisi

Üreter kanser tedavisi tipik olarak ameliyatı içerir. Üreter kanseri için tedavi seçenekleriniz, kanserinizin büyüklüğü ve konumuna, hücrelerin ne kadar agresif olduğuna ve kendi hedef ve tercihlerinize bağlı olarak değişecektir.

Cerrahi

Üreter kanserinin tedavisi için genellikle ameliyat önerilir. Ameliyatınızın kapsamı, durumunuza bağlı olacaktır.

Çok erken evre üreter kanseri için, ameliyat üreterin sadece bir kısmını çıkarmayı içerebilir. Daha ileri üreter kanseri için, etkilenen üreteri, bununla ilişkili böbreği (nefroüreterektomi) ve mesanenin bir kısmını çıkarmak gerekebilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi bazen ameliyattan önce bir tümörü küçültmek ve ameliyat sırasında çıkarılmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Kemoterapi, ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabilir.

İleri üreter kanseri vakalarında, kanserin belirti ve semptomlarını kontrol etmek için kemoterapi kullanılabilir.

Takip

Tedaviden sonra doktorunuz, kanserinizin geri dönme belirtileri aramak için bir takip muayenesi programı hazırlar. Bu muayenelerde mesane kanseri belirtileri de aranır, çünkü üreter kanser tanısı alan kişilerde mesane kanseri riski artar.

Yapacağınız testler sizin durumunuza bağlı olacaktır. Ancak doktorunuzu ilk yılda birkaç ayda bir ve ondan sonra daha az görmeyi bekleyin.

Advertisement


Leave A Reply