Ürolog Nedir? Neye Bakar? Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları, Ortamı

0
Advertisement

Ürolog nedir, kime denir? Ürolog ne iş yapar, neye bakar? Ürologların görev ve sorumlulukları, çalışma ortamları nasıldır?

üroloji

Kaynak: picpedia.org/

Ürolog nedir?

Bir ürolog, erkek ve kadın idrar yollarını ve erkek üreme organlarını etkileyen tıbbi durumların tedavisinde uzmanlaşmış tıbbi bir profesyoneldir. Özel tıp kliniklerinde çalışan ve çeşitli muayeneler ve teşhis testleri yapan uzman doktorlardır. Ürologlar da gerektiğinde hastalara ameliyatlar yaparlar. Ürologların tedavi ettiği organlar böbrekler, mesane, üretra, rahim ve erkek üretken organlardır. Belirli bir uzmanlık alanına odaklanan ürologlar da vardır ve bunlar arasında pediatrik üroloji, erkek kısırlığı ve ürolojik onkoloji bulunur.

Bir Ürolog ne iş yapar?

Ürolog, erkek ve kadın idrar yollarını ve erkek üreme organlarını etkileyen tıbbi durumların tedavisinde uzmanlaşmış bir doktordur.

Ürologlar, ürolojinin uzmanlaşmış alanında çalışırlar ve enfeksiyonları, kanseri, hastalıkları ve bozuklukları teşhis etmek için idrar yolları ve üreme organlarının muayenelerini yaparlar. Ürologların bazen böbrek taşlarını ve hastalarda semptomlara neden olabilecek idrar yolundaki diğer tıkanıklıkları gidermek için ameliyatlar yapmaları istenir. Bir hasta inkontinans belirtileri veya üriner sistemle ilgili diğer sorunları gösteriyorsa, daha fazla inceleme için bir üroloğa gönderilir. Ürologlar prostat büyümesi, interstisyel sistit, aşırı aktif mesane ve prostatiti olan hastaları tedavi eder ve teşhis eder.

Bazı ürologlar ayrıca rekonstrüktif cerrahi konusunda özel olarak eğitilmiştir ve doğumda var olan genital anormallikler üzerinde ameliyatlar yaparlar ve bir kazada yaralanan hastalara yardımcı olurlar. X-ışınları, floroskoplar, kan ve idrar testleri, ultrasonlar ve kateter kullanarak hastalardaki durumları teşhis ederler. Kadınlarda mesane enfeksiyonlarını ve erkeklerde üretriti tedavi etmek için antibiyotik reçete ederler ve mesane ve böbrek kanserlerini tedavi etmek için çeşitli prosedürler uygularlar. Ürologlar özel muayenehanelerde, hastanelerde, üroloji merkezlerinde ve tıbbi kliniklerde çalışır.

Problem çözme becerileri ve ayrıntılara dikkat etmek, tıp uzmanlarının sahip olması gereken önemli özelliklerdir, çünkü çoğu kez ayaklarının üzerinde düşünmelerini ve sorunu ellerinden geldiğince çözmelerini gerektiren tıbbi acil durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ürologlar tıbbi alanın önemli bir parçasıdır ve kanserleri ve mesane ve üreme sistemi hastalıklarını test ederek, tespit ederek ve tedavi ederek her gün hayat kurtarmaya yardımcı olurlar.

Advertisement
ürolog

Kaynak: pixabay.com

Bir Ürologun çalışma yeri nasıldır?

Bir üroloğun iş yeri değişebilir. Birçok ürologun uzmanlık alanlarını ve uzmanlaştıkları alt kategorileri uyguladıkları kendi muayenehaneleri vardır. Ayrıca hastanelerde çalışmakta ve gerektiğinde ameliyatlar yapmaktadırlar. Ürologlar ayrıca tıbbi kliniklerde de çalışır.

Bir ürolog genellikle uzun saatler çalışır ve işi çok faydalı olabilir. Kendi muayenehanesine sahip bir uzman için tipik bir gün, hastaları muayene etmek, röntgen ve kan testleri dahil olmak üzere çeşitli test prosedürlerini uygulamak ve çeşitli durumları teşhis etmekten oluşabilir. Hastane ortamında çalışan ürologlar ameliyat ve prosedürler gerçekleştirir ve ayrıca travma hastalarına yardımcı olurlar. Ayrıca acil durumlar için hazır olmaları gerekir. Uzman ürologlar, iş günlerini kendilerine aile hekimleri veya acil servis doktorları tarafından sevk edilen hastalara yardımcı olmak ve teşhis koymak için geçirirler.


Leave A Reply