Uruk Kenti Hakkında Bilgi

0

Uruk kenti nerededir? Sümerlerin kenti olan Uruk kenti nerede kurulmuştur, özellikleri, tarihi hakkında bilgi.

urukUruk; Aşağı Mezopotamya’da eski bir Sümer kentidir. Tevrat’ta Erech, günümüzde Warka, Ur Kenti’nin 56 km kuzeybatısında yer alır.

Advertisement

Sümer kent devletlerinin en önemlilerinden biridir. En alt yerleşim tabakası tarihöncesi döneme aittir. Ele geçen keramik örnekleri boyalı olmamakla birlikte çömlekçi çarkında yapılmışlardır. Biçimleri daha gelişmiştir, ağız ve kulpları vardır. Çivi mozayiği olarak bilinen ve baş bölümleri boyanmış pişmiş toprak çivilerin balçık sıvasına batırılarak yapılan mozaikler beğenilen bir süstü. Bu mozaiklerin en güzel örnekleri Beyaz Tapınak’ta ortaya çıkarıldı. Bir başka önemli buluntu grubu da silindir mühürlerdir. Ancak en önemli buluntu grubunu en erken yazı örneklerini veren çiviyazılı belgeler oluşturur.Erken hanedanlar döneminde Uruk hem siyasal hem de dinsel bir merkezdi. Ünlü söylence kahramanı Gilgameş kentin beşinci kralıydı. En önemli arkeolojik yapı kalıntıları, Eanna Tapınağı, çiviyazılı belgelerin bulunduğu arşivler ve ziggurattır. Kent III. Ur Hanedanının yükseliş dönemi olan İÖ 2100’lerde önemini yitirmeye başladı. Ancak Parth dönemine kadar varlığını sürdürdü.


Leave A Reply