Ürün Nedir?

0

Ürün nedir? Ürün ne anlama gelir? ürün kelimesi ve terimi ile ilgili olarak genel tanım ve bilgilerin yer aldığı sayfamız.

İnsanların, bitki ve hayvanlardan elde ederek faydalandıkları şeylere «ürün» denir. Küçük ve büyük insan topluluklarının yaşama ve geçiminde çeşitli ürünlerin büyük rolü vardır.

Advertisement

Ürünler ülkelere göre değişir. Hemen”4 her yerde insanların faydalandığı birkaç ürün vardır. Bazı ülkeler, yetişen ve yetiştirilen ürünler bakımından hem zengin, hem de verimlidirler. Türkiye’de yetişen ürünlerin başlıca-ları tahıl, üzüm, incir, fındık, portakal, limon, tütün, ipek, şeker pancarı, pamuk, zeytin ve çeşitli meyvalarla hayvan ürünleridir.

Her ülke, elde ettiği ürünlerin fazlasını, başka ülkelere satarak, bundan kazanç sağlar. Brezilya’nın kahve ürünü çok fazla olduğu için, bunun büyük Bir kısmını yabancı ülkelere satar. Bu arada Birleşik Amerika, Kanada ve Arjantin başka ülkelere buğday satarlar. Avustralya, Arjantin ve diğer Güney Amerika ülkelerinde elde edilen hayvan ürünlerinden dondurulmuş et, başka ülkelere satılır.

Türkiye’de elde edilen ihtiyaç fazlası maddeler de yabancı ülkelere satılır. Bu ürünlerin başında üzüm, fındık, tütün, pamuk, keten tohumu gelir. Yeraltı ürünleri arasında bakır, krom ve manganez önemli bir yer tutar. Hayvan ürünleri arasında da deri ve yün gelir. Türkiye, sattığı bu ürünlere karşılık, kendisinde yetişmiyen maddeleri dışarıdan alır.

Advertisement


Leave A Reply