Uşak İli Hakkında Bilgi, Uşak’ın İklimi, Yüzey Şekilleri, Bitki Örtüsü ve Ekonomisi

0
Advertisement

Uşak ili nerededir? Uşak ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ve ekonomisi ile ilgili bilgiler.

Uşak

Kaynak: wikipedia.org

UŞAK;

  • Yüzölçümü: 5.341 km2.
  • İlçeleri: Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey.

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünde il ve bu ilin merkezi kenttir. 38° 12′-38°56′ kuzey enlemleri, 28°48′ 29°57′ doğu boylamları arasında kalan il; kuzeyden Kütahya, doğudan Afyonkarahisar, güneyden Denizli, batıdan Manisa ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri;

İl toprakları, İç Anadolu’yu Ege’den ayıran, ortalama yükseltisi 1.100-1.200 m arasında değişen dalgalı yayla düzlükleri üzerinde yer alır. Yaylalar, en geniş alanı (% 57.5) kaplar. Yaylaları, dağlar (% 37), ovalar (% 5.5) izler. Dağlar, doğu kuzey ve kuzeydoğuda yoğunlaşır. Yükselti, toprakların büyük bölümünde 500-1.000 m arasındadır. Oldukça küçük bir alan kaplayan 2.000 m’nin üzerindeki yükseltiler, kuzeydoğu, doğuda toplanır. Uşak-Kütahya il sınırındaki volkanik kökenli Murat Dağı’nın bir bölümü, Merkez ve Banaz ilçelerinde kalır. Murat Dağı’nın doruğu (2.309 m) ilin en yüksek noktasıdır. Aynı dağ üzerinde Tahtalı Tepe (1.644 m), Afyonkarahisar-Uşak sınırında Bulkaz Dağı (1.990 m), doğuda Kütahya il sınırında Ahır Dağı (1.915 m). Merkez İlçe’nin kuzeyinde Elma Dağı (1.805 m), öteki önemli yükseltilerdir. Irmaklar tarafından sıkça yarılmış dalgalı vadiler, yer şekillerine egemen olur. Yaylalar arasında çukur alanları örten ovalarla volkanik tepeler görülür. Murat Dağı, eteklerinde geniş yaylalar uzanır. İki önemli ovadan Uşak Ovası, 12 km uzunluğunda, 5.500 hektar yüzölçümünde, doğu-batı doğrultulu olup Uşak Kenti bir ovanın kenarındadır. Banaz Ovası ise, kuzeydoğuda, Uşak Ovası’ndan daha yüksekçe bir yerdedir. Gedik Irmağı, Büyük Menderes’in kolu Banaz Çayı ve bu ırmakları besleyen dereler başlıca ırmaklardır. Kasura Deresi ve Kocadere’nin birleşmesiyle oluşan Demirciler Deresi ya da Yuva Çayı, Banaz Çayı’nın en önemli koludur. Merkez İlçe’nin 1 km batısından doğan Karabel Çayı, Gediz Irmağı’nın Uşak topraklarındaki en önemli koludur.

Uşak

İklim ve Bitki Örtüsü;

Uşak, Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’nin iklim özelliklerinden etkilenir. Karasal iklim özellikleri, Ege’nin etkisiyle biraz yumuşar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar İç Anadolu’dan daha ılımandır. Yağışlar, İç Anadolu’ya kıyasla daha yüksek, ancak mevsimlere dağılışı düzensizdir. Yıllık ortalama sıcaklık 12.3 °C, en soğuk ay ocak, en sıcak ay ağustostur. Yıllık ortalama yağış tutarı 540.6 mm’dir.

İç Anadolu’nun bozkır bitkilerinin geniş alanlar kapladığı ilde, alçak kesimlerde ve batıda Akdeniz çalı türlerine (maki); kuzey ve doğu bölümleri kaplayan dağlar üzerinde meşe, karaçam kızılçam, palamut meşesi, dişbudak, karaağaç, çınar ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlara rastlanır. Murat Dağı eteklerinde orman örtüsü zengindir.

Advertisement

Ekonomisi;

Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Tahıllardan buğday, arpa, yulaf, mısır; baklagillerden bakla, nohut, fasulye, yeşil mercimek, börülce, fiğ, burçak; endüstri bitkilerinden tütün, şekerpancarı, afyon, pamuk; yağlı tohumlardan çiğit, susam, ayçiçeği, haşhaş; yumru bitkilerden kurusoğan, sarmısak, patates yetiştirilir. Tahıllar arasında en büyük payı içeren buğdayın ekim bölgelerinden biri Uşak’tır. Şekerpancarı üretimi, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Şeker Fabrikası ile yaygınlaşmıştır. Meyveciliğe elverişli ilde, en çok yetiştirilen meyve üzümdür. Bağlar, geniş alanlar kaplar. Sebzecilik, yerel tüketimi karşılayacak düzeydedir. Yem bitkisi olarak fiğ, burçak, yonca, korunga yetiştirilir. Büyükbaş, küçükbaş (sığır, kılkeçisi) ve kümes hayvanları varlığı toplamı 1 milyon dolayındadır. İl yüzölçümünün % 33.6’sını kaplayan (179. 500 hektar) ormanlar, düzensiz yaralanma sonucu büyük ölçüde gerilemiştir.

Pamuklu ve yünlü dokuma, iplik, deri, besin, tarım araç gereçleri, porselen-seramik, halı-kilim, mermer, başlıca endüstri dallarıdır. Yeraltı kaynakları arasında cıva, manganez, asbest, kaolin ve zımparataşı yatakları sayılabilir.


Leave A Reply