Uşi (Ouchy) Antlaşması Hakkında Bilgi

0

Uşi (Ouchy) Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Uşi (Ouchy) Antlaşması önemi, sonuçları hakkında bilgi.

Uşi (Ouchy) Antlaşması; 1911-12 Türk-İtalyan (Trablusgarp) Savaşı’na son veren antlaşmadır. Ouchy, İsviçre’ de Lausanne’ın çok yakın bir banliyösü olduğu için bu antlaşma bazı kitaplarda “Lausanne Antlaşması” diye geçerse de, 1923’teki ünlü antlaşmadan sonra artık “Ouchy Antlaşması” diye anılmaktadır.

Advertisement

Trablusgarp Savaşı gerçekte kaybedilmiş değildi. İtalyan kuvvetleri Libya’da kıyıya mıhlanıp kalmışlardı; içeriye giremiyorlardı. İtalyanlar’ın Rodos’la Oniki Ada’yı işgal etmeleri, Beyrut’u bombardımana tutmaları, Çanakkale Boğazı’nı zorlamaları da hiçbir sonuç vermemişti. Yalnız, bu sırada Balkan Savaşı’nın, çıkması, Osmanlı hükümetini barışa yanaşmaya zorladı. Alelâcele yapılan Ouchy Antlaşması ile Libya (Trablusgarp eyaleti ile Bingazi bağımsız sancağı) İtalya’ya bırakıldı, İtalya, padişahın atayacağı bir saltanat naibinin bu eyalette görevine devam etmesini kabul ediyordu. Savaş sırasında işgal ettiği Rodos’la Oniki Ada’yı da geri verecekti. Yalnız, Balkan Savaşı’nda bu adaları Yunanistan’ın işgal etmemesi için İtalya, adaların Türkiye’ye teslimini geciktirdi; sonra da Birinci Dünya Savaşı çıktı; Adalar İtalya’da kaldı.


Leave A Reply