Üslup Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Üslup ne anlama gelir? Üslup kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
“Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir.” – A. Ş. Hisar
2. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil
“Bu üslup, ruhumun yazıma akseden hâletini gösteriyor.” – R. H. Karay
3. edebiyat Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil
“Dili, üslubu, istiareleri, hayalleri herkesinkinden ayrı olan bu eserin mevzusunu bile başkalarınınkine benzetmedi.” – A. H. Çelebi
Türlü edebî sanatlarla süslenmiş üslup
Uzatmalardan, parlak hayalî buluşlardan, süslü benzetmelerden, istiarelerden uzak üslup
Kısa ve özlü anlatım


Leave A Reply