Uygarlık İle İlgili Cümleler – Uygarlık Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Uygarlık ile ilgili cümleler. Uygarlık kelimesi içeren “Uygarlık” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Anadolu Uygarlıkları

Uygarlık Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
  1. Uygarlık, bir toplumun kültürü ile bütünleşen sanat, düşünce, bilim ve teknoloji ürünlerinin tümüyle pratik yaşama yansımasıdır.
  2. Maya uygarlığı birçok bakımdan sona ermişse de, yaygın inanışın aksine Mayalar yok olmamışlardır, hâlen bu ülkelerde yaşamakta ve Maya dillerinden bazılarını konuşmaktadırlar
  3. Pers Uygarlığı‘na M.Ö. 330’larda Makedonyalı İskender son verdi.
  4. Kadına saygının olmadığı bir toplumda uygarlıktan bahsedilemez.
  5. Urartu uygarlığı Doğu Anadolu’da kurulduğu için bu döneme ait eserler de doğal olarak doğu illerimizdeki müzelerde toplanmıştır.
  6. Göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumlar diğer toplulukları etkilemiştir.


Leave A Reply