Uygarlık İle İlgili Cümleler ve Uygarlık Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Uygarlık ile ilgili cümleler. Uygarlık kelimesi içeren “Uygarlık” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Anadolu Uygarlıkları

Uygarlık Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Uygarlık, bir toplumun kültürü ile bütünleşen sanat, düşünce, bilim ve teknoloji ürünlerinin tümüyle pratik yaşama yansımasıdır.
 2. Maya uygarlığı birçok bakımdan sona ermişse de, yaygın inanışın aksine Mayalar yok olmamışlardır, hâlen bu ülkelerde yaşamakta ve Maya dillerinden bazılarını konuşmaktadırlar
 3. Pers Uygarlığı‘na M.Ö. 330’larda Makedonyalı İskender son verdi.
 4. Kadına saygının olmadığı bir toplumda uygarlıktan bahsedilemez.
 5. Urartu uygarlığı Doğu Anadolu’da kurulduğu için bu döneme ait eserler de doğal olarak doğu illerimizdeki müzelerde toplanmıştır.
 6. Göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumlar diğer toplulukları etkilemiştir.
 7. Eski Mısır, uygarlık olarak kabul edilebilecek ilk kültürlerdendir.
 8. Aynı zamanda uygarlık kelimesi taşımış olduğu bu anlam ile eş anlamlı sözcük üzerinden de değerlendirilir.
 9. Amaç, uygarlık trenini yakalamak, “muasır medeniyet” düzeyine ulaşmaktı.
 10. Söyleyeceklerini de, bir “uygarlık tarihi”nin zemininde ve “çağdaş tarih”in çerçevesi içinde söylüyor.
 11. Şüphesiz her insan topluluğunun kültürü, yani uygarlık derecesi bir olamaz.
 12. Uygarlık, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
 13. Uygarlık tarihine ilişkin derlemelerden oluşan bu çalışmada Eskiçağ`dan itibaren uygarlık tarihindeki önemli dönüşümler ele alınmaktadır.
 14. Tarih bilgimiz araştırmalar ışığında her alanda kendini geliştirmiş olsa da hala gizemleriyle karşımızda duran onlarca uygarlık var.
 15. Uygarlık tarihi ile ilgili bildiklerimizi tamamen değiştirecek Göbeklitepe’nin geçmişi günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar uzanıyor.
 16. Kullanılan yeni parametrelere göre, galaksimiz Samanyolu’nda radyo yayını yapabilen en az 36 gelişmiş aktif akıllı uygarlık olmalıdır.
 17. Uygarlık, genel, evrensel ve soyut bir kavramdır.
 18. Klovis’in Kuzey Amerika’daki ilk uygarlık olup olmadığı halen bilinmiyor ve tarih sahnesinden bir anda kaybolup gidiyorlar.
 19. Kadim uygarlık halk üzerindeki kontrolünü halüsinojen maddeyle artırıyormuş!
 20. Uygarlık becerisi, tekil insanların, kendilerine acı gelse de dürtülerden vazgeçmeye katlanmalarını gerektirir.
 21. Ben bunların hepsinin çözümünün Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda saklı olduğunu düşünüyorum.
 22. Böylece çağdaş uygarlık bağlamında önemli bir adım atmış olacağız.

Leave A Reply