Uygur Devletinin Özellikleri Nelerdir?

0

Orta Asya’da büyük bir uygarlık kurarak oldukça ileri bir devlet olarak hayatını sürdürmüş Uygur Devletinin özelliklerinin maddeler halinde yazıldığı sayfamız.

Uygur Devleti Harita• Önceleri Orhun Nehri boylarında yaşayan Uygurlar bir süre sonra (Moğol ve Kırgız saldırıları sonucu) Dogu Türkistan’a göç ederek buraya yerleştiler.

Advertisement

• Uygurlar, Göktürklerin son zamanlarında, Karluk ve Basmıllar’la birleşerek Göktürk egemenliğine son verdiler ve Uygur Devleti’ni kurdular (744)

• İlk zamanlarda Ötüken’i başkent edindiler. Daha sonra Ordu Balık (şehir) denilen Karabalgasun’u devlet merkezi yaptılar.

• Araştırmalar, Uygurların diğer Türk kavimlerine göre daha ileri bir uygarlık düzeyine ulaştıklarını ortaya koymuştur. Uygurlar, taş üzerine yazılmış belgeler yerine, kâğıt üzerine yazılmış belgeler bırakmışlardır.

• Diğer Türk kavimlerinin aksine Uygurlar yerleşik hayata geçtiler. Tarımla uğraşan, hayvan yetiştiren Uygurlar birçok kasaba ve şehir kurdular. Yollar ve kanallar açtılar. Sanat ve ticareti geliştirdiler.

Advertisement

• Uygurlar Buda ve Mani dinlerinin etkisinde kaldılar. Uygur ülkesinde birçok Mani mabedi yapılmış; hatta Çin’de yapılacak Mani mabetleri için ustalar gönderilmiştir.

• Müslümanlığı kabul eden Karahanlılarla Uygurlar arasında birçok savaş olmuş; Karahanlılar zaman zaman Uygur kentlerine saldırarak buraları yağmalamış ve tapmakları yıkmışlardır..

• Uygur Devleti Kırgızlar tarafından yıkılmıştır (840)

Turfan Uygurları

• IX. Yüzyıl ortalarından itibaren bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Beşbalık, Arslan, Kağan, İdikut uygurları gibi değişik adlarla anılırlar.

• Kara Hıtayların ve arkasından Moğolların (Cengiz Han’ın) egemenliğine girmelerine rağmen hayat tarzları değişmemiştir.

Advertisement

• Çin ile olan ticari ilişkilerini geliştirmişlerdir.

• Budist oldukları için, diğer Türkler tarafından “kâfir” olarak anılmışlarsa da, uygarlık alanında çağdaşlarına göre oldukça ileriydiler.

• XVI. Yüzyıla kadar Çagatayların egemenliğinde kaldılar ve Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynadılar.


Leave A Reply