Uygurca Hakkında Bilgi

0

İkinci aşama Eski Türkçe olarak kabul edilen ve Uygur Türklerine ait bir dil olan Uygurca ve Uygur Alfabesi hakkında temel ve kısa bilgiler.

Uygur Alfabesi
UYGURCA, Uygur Türklerinin konuşup yazdıkları dil; İslâmlık öncesi Eski Türkçe’nin ikinci aşaması (İlk aşama, Göktürk alfabesiyle Göktürkçe sayılır, 8. yüzyıl ortalarına kadar) 18 harfli olan Uygur alfabesinde vokallerin çift benzerleri için tek im kullanılmıştır: a, e, ı, i, ,u, ü, o, ö; bazı konsonant eşlemelerinde de im azaltmasına rastlanır: b-p, s-ş, w-f gibi.

Advertisement

Sağdan sola yazıdığı için Arap yazısını andıran bu sistem, kuşkusuz ki yazıda hız kazanmış, bilenler için bazı kolaylıklar sağlamıştır (F.W.K. Müller’in Turfan kazılarında bulduğu Eski Türkçe metinlerin hepsi bu yazıyladır). İslâmlık etkisine karşın Uygur yazısı uzun süre kullanımda kalmıştır (Moğollarda 16. yüzyıla kadar).


Leave A Reply