Uyku Uyumak İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Uyku Geçen

0

İçinde uyku, uyumak geçen deyimler ve açıklamaları. Uyku hakkında deyimler ve anlamları. Uyku ile ilgili deyimlerin yer aldığı sayfamız.

Uyku İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Kaynak: pixabay.com

Uyku İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***(bir iş) uykuda olmak
  yürütülmemek, olduğu gibi durmak.
 • ***ebedî uykuya dalmak
  ölmek: “Bu mezarda iki harp ve aile kahramanı ebedî uykusuna dalmıştı.” -A. Gündüz.
 • ***gaflet uykusuna dalmak (yatmak)
  1) dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk içinde olmak;
  2) idraksizlik, bilgisizlik, aymazlık içinde olmak.
 • ***gaflet uykusundan uyandırmak
  bilgisizlikten, idraksizlikten kurtarmak: “Sanki Orhan Veli’nin okuyucuyu gaflet uykusundan uyandırmak için yazdığı mısra rakı şişesinin içindeymiş gibi.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***gözü uyku tutmamak
  uyuyamamak: “O gece Aşağı Sazan’ın gözünü uyku tutmamıştır, birçok pencerede ışık vardır.” -R. N. Güntekin.
 • ***gözünden (gözlerinden) uyku akmak
  çok uykulu olmak: “Şilteye diz çökmüş, uyku akan gözlerini parmaklarıyla açıyor, uyumayayım diye ninni söylüyordu.” -R. N. Güntekin.
 • ***gözüne uyku girmemek
  uyuyamamak, uykusuz kalmak: “uykum kaçınca aklım bir şeye takılır ve o takıntıyı savuşturuncaya kadar gözüme uyku girmez.” -B. Felek.
 • ***tilki uykusuna vermek
  uyuyormuş gibi yaparak fırsat kollamak: “Muzafferiyeti sonuna kadar yudum yudum içebilmek için kendimi tilki uykusuna verdim.” -F. Celâlettin.
 • ***tilki uykusuna yatmak
  uyuyormuş gibi yaparak fırsat kollamak.
 • ***uyku basmak (bastırmak)
  çok uykusu gelmek: “İkimiz de esniyorduk, uyku bastırıyordu.” -O. C. Kaygılı.
 • ***uyku çekmek
  iyice uyumak: “Erken yattığı gamlı gecelerde geniş kanepenin üstünde uykusunu çekiyordu.” -M. Ş. Esendal.
 • ***uyku dağıtmak
  uyumasına engel olmak: uykumu dağıtmak için birkaç fincan kahve içtim.
 • ***uyku gözünden akmak
  çok uykusu gelmek: “Yorgunsun, uyku gözlerinden akıyor.” -A. Gündüz.
 • ***uyku kestirmek
  kısa bir süre uyumak: “Ben de bu sayede biraz uyku kestirip kuvvetimi telafi ettim.” -A. Gündüz.
 • ***uyku nedir bilmeden
  dinlenme imkânı bulamadan.
 • ***uyku tutmamak
  uyuyamamak: “İkisini de uyku tutmamıştı. Yan yana uzanmış, yorganı çenelerine kadar çekmiş, gözleri sonuna kadar açık dertlerine yanmışlardı.” -A. İlhan.
 • ***uyku vermek (getirmek)
  uyuma isteği duyurmak, uyutucu özelliği olmak: “Sıkılıyorum, uyku veriyor bu tür konuşmalar artık bana” -A. İlhan.
 • ***uykusu açılmak (dağılmak)
  uykulu durumu geçmek: “Aşağıdan bir şeyler dedilerse de uykusu açılmış olan nöbetçi hekim anlayamadı.” –M. Ş. Esendal.
 • ***uykusu ağır olmak
  uykudan zor uyanmak.
 • ***uykusu başına sıçramak
  1) uyuyamadığı için sersemleşmek; 2) uykusunu iyi alamadığından hırçınlaşmak: “Eğer bu patırtıdan, ikinci uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa iki kadın, avluda, saç saça, baş başa dövüşeceklerdi.” -H. E. Adıvar.
 • ***uykusu bölünmek
  yeterince uyumadan uyanmak veya uyandırılmak.
 • ***uykusu derin olmak
  uykusu ağır olmak.
 • ***uykusu gelmek
  uyuma isteği duymak.
 • ***uykusu kaçmak
  1) uyumak amacıyla yatmışken herhangi bir sebeple uyuyamamak: “Bir olta nasıl yapacağım diye uykularım kaçtı.” –S. F. Abasıyanık.
  2) kaygılanmak, tedirgin olmak.
***uykusunu almak
uykusunu tam olarak uyumak.
 • ***uykusuz kalmak
  uyuyamamak: “Benim de mi düşüncelerim olacaktı / Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım?” -O. V. Kanık.
 • ***uykuya dalmak
  uyumaya başlamak: ” Sonunda uykuya dalınca, ay ışığı uyuyan denizcilerin mutlu yüzlerini apak aydınlattı.” -Halikarnas Balıkçısı.
 • ***uykuya varmak
  1) uyumak: ” Yemek biter bitmez Ali sol elini yastık yaptı, hemen uykuya vardı.” -Y. Kemal. 2) mec. sükûnet, sessizlik, hareketsizlik içine girmek: ” Etrafı kapatan dik, sivri dağlar duman ve bulut sarılı kocaman başlarını birbirine dayayarak çoktan uykuya varmışlardı.” -R. H. Karay.
 • ***uykuya yatmak
  uyumak için yatmak.
 • ***ayakta uyumak
  aşırı dalgın, şaşkın veya yorgun olmak.
 • ***kalıp gibi uyumak
  kımıldamadan uzun ve derin bir uyku uyumak.
 • ***mışıl mışıl uyumak
  rahat, sessiz ve derin soluk alarak uyumak.
 • ***sütçü beygiri gibi ayakta uyumak
  çok tembel ve miskin olmak.
 • ***uyuyan yılanın kuyruğuna basmak
  kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına fırsat vermek.
 • ***vurup kafayı yatmak (uyumak)
  uykusu geldiğinde hemen yatmak: ” Vurup kafayı tekrar uyumaya çalıştım ama nafile.” -E. Şafak.

Leave A Reply