Uzunköprü Nerededir?

0
Advertisement

Uzunköprü nerededir? Uzunköprü hangi ilimize bağlıdır? Uzunköprü ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

uzunkopruUzunköprü; Edirne ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 3 bucağı (Çöpköy, Hamidiye, Kırcasalih), 53 köyü vardır. İlin orta bölümünde; kuzeyden Merkez ve Havsa, doğudan Kırklareli’nin Pehlivanköy ve Tekirdağ’ın Hayrabolu, güneyden ilin İpsala, batıdan Meriç ilçeleri, kuzey-batıdan Yunanistan ile çevrilidir. İlçe topraklan genelde ovalarla kaplıdır. Ergene ve Meriç ırmaklarının taşıdığı alüvyon kaplı ovada yükselti, 350 m’yi geçmez. Düzlükler dalgalı bir görünümdedir. Başlıca yükseltiler, doğuda Kurttepe (120 m), Hacı Dağı (170 m), Süleymaniye Tepe’dir (220 m). Ergene Çayı, ilçe topraklarına kuzeydoğudan girer, önce batı sonra güneybatıya döner ve Meriç İlçesi’ne geçer. Meriç Irmağı; ilçenin Yunanistan ile olan sınırım çizer. Yazları sıcak ve kurak, kışlan soğuk geçen karasal iklim egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 13.5°C, yağış tutan 677 mm’dir. Bozkır bitkileri ve kuzeydeki yamaçlarda meşe toplulukları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, şekerpancarı, ayçiçeği, arpa, kurufasulye, susam, üzüm, elma, armut yetiştirilir. Şekerpancarı, Alpullu Şeker Fabrikası’nda işlenir. Besi hayvancılığı gelişmiştir. Tarıma dayalı endüstri kuruluşları (şarap, çeltik, ayçiçeği yağı, yem), linyit yatakları vardır.

Tarım ürünleri ve canlı hayvan ticareti yapılır. Ergene Çayı Havzası’nda, deniz düzeyinden 18 m yükseltide, Ke-şan-Edirne Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 62 km uzaklıktadır. Edirne-İstanbul Demiryolu, ilçe merkezinin 5 km kuzeyinden geçer.

II. Murat tarafından yaptınlan, Ergene Irmağı üzerinde yer alan ve ilçeye adını veren Uzunköprü, ilçe merkezinin Edirne çıkışındadır. 1.392 m uzunluğu 5.5 m genişliğindedir. 174 gözü vardır. Murat Camisi ve Şadırvanı öteki önemli tarihsel eserlerdir.

Advertisement

Leave A Reply