V. Filippos Kimdir?

0

V. Filippos kimdir? Makedonya krallarından olan V. Filippos hayatı ve dönemi ile ilgili tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

V. Filippos Kimdir?

V. FilipposV. Philippos (d. İÖ 238 – ö. İÖ 179, Amphipolis, Makedonya), İÖ 221-179 arasında Makedonya kralı. Yunanistan’a egemen olmaya yönelik çabaları Romalılar tarafından engellenmiş, hükümdarlığı sırasında Roma İmparatorluğu’nun yayılması hız kazanmıştır.

II. Demetrios’la kansı Phthia’nın (Khryseis) oğluydu. Babasının İÖ 229’da ölmesinin ardından tahta çıkan kuzeni Antigonos Doson tarafından evlat edinildi. Antigonos’ un İÖ 221 yazında ölümü üzerine tahta çıktı. Sparta, Aitolia ve Elis’le yaptığı savaşta (İÖ 220-217) Helen Birliği’ni destekleyerek ünlendi. II. Kartaca Savaşı sırasında İÖ 215’te İtalya’yı istila eden Kartacalı general Hannibal’le ittifak kurdu. Aynı yıl Illyria’da Roma himayesindeki devletlere saldırarak Roma İmparatorluğu’yla Makedonya arasında 10 yıl sürecek I. Makedonya Savaşı’nı başlattı. Romalılar Philippos’a karşı Aitolia Birliği’ne bağlı Yunan kentleriyle ittifak kurdularsa da Philippos müttefiklerine yardımı etkin biçimde sürdürdü. Romalıların İÖ 207’de bölgeden çekilmesinin ardından İÖ 206’da Aitolia’yı ayrı bir anlaşmaya zorladı. Ertesi yıl da Makedonya lehine koşullar içeren Fenike Barışı’nı imzalayarak Roma’yla savaşa son verdi.

Bu tarihten sonra doğuya yönelen Philippos Rodos’u hedef alan çeşitli entrikalar düzenledi. İÖ 203-202 yıllarında Mısır kralı V. Ptolemaios’un topraklarını yağmalamak üzere Suriye kralı III. Antiokhos’la anlaştı. Ama Khios (Sakız Adası) açıklarındaki bir deniz savaşında Rodoslular ve Pergamonlu-lar (Bergamalılar) tarafından yenilgiye uğratıldı (IÖ 201). Saldırıya ilişkin abartılı öyküler, Roma’nın Makedonya’ya yeniden savaş açmasına neden oldu. II. Makedonya Savaşı (İÖ 200-196) olarak bilinen bu savaş sırasında Romalıların Makedonya (İÖ 199) ve Tesalya’ya (İÖ 198) düzenledikleri seferlerle Yunanistan’daki konumu sarsılan Philippos, İÖ 197’de Tesalya’daki Kynoskephalai’de Romalılar karşısında kesin bir yenilgiye uğradı. Philippos yaşamının son yıllarında krallığını güçlendirmek için çalıştı. Mali alanda düzenlemelere gitti, çeşitli toplulukları yaşadıkları yerlerden başka yerlere yerleştirdi, madenleri yeniden işletmeye açtı, merkezî ve yerel paralar çıkarttı. İÖ 184, İÖ 183 ve İÖ 181 yıllarında gerçekleştirdiği üç seferle Balkanlar’da üstünlüğünü kabul ettirdi. İÖ 179’da Bastarnae halkını Dardanielilere karşı kışkırtmanın yollarını aradığı bir sırada öldü.


Leave A Reply