V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

V harfi, Türkçede bulunan V harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

vadetmek: söz vermek,

vade: mühlet,

vadesiz: günsüz,

vahdet: birlik,

vahim: tehlikeli, ağır.

vahşi: yabani, ilkel,

vaka: olay, olgu.

vakar: ağırbaşlılık,

vakarlı: ağırbaşlı, onurlu,

vakarsız: onursuz,

vaki: olan, olmuş,

vakit: zaman,

vakur: ağırbaşlı,

valide: anne.

valilik: vilâyet,

valiz: bavul,

vâris: mirasçı.

varlık: 1. mevcudiyet. 2.zenginlik, servet,

varlıkbirliği: vahdeti vücut,

varlıklı: zengin, variyet,

varmak: ulaşmak, erişmek,

vasıl olmak,

varol: yaşa.

varolma: mevcudiyet.

varsayım: faraziye, hipotez,

varyemez: pinti,

vasat: 1. orta. 2. ortam,

vasati: ortalama,

vasıf: nitelik.

vasıflandırma: nitelendirme, adlandırma,

vasıl: ulaşan, varan,

vasıta: aracı, araç.

vasiyet: ölümden sonra yapılması istenen şey.

vatan: yurt.

vatandaş: yurttaş,

vatanperver: yurtsever,

vaveyla: çığlık,

vazgeçmek: caymak, dönmek,

vaziyet: durum,

vazife: 1. ödev. 2. görev,

vebal: günah,

vecibe: ödev.

vecize: özdeyiş,

vefa: bağlılık,

vefakâr: vefalı,

vefat: ölüm.

vehim: kuruntu,

vekâlet: 1. vekillik. 2. bakanlık,

vekil: bakan,

velâdet: doğum,

velespit: bisiklet,

velev: ister, isterse,

velhasıl: kısacası,

veli: evliya.

velvele: gürültü, bağrışma.

veraset: kalıtım,

verim: bereket, semere, mahsul, randıman,

verimkâr: verimli,

vesaire: 1. başkaları. 2. ve benzerleri,

vesika: belge,

vesile: neden, fırsat,

vesvese: kuruntu, şüphe.

vezin: 1. ölçü. 2. tartı,

vilâyet: 1. il. 2. valilik,

viraj: dönemeç,

viran: yıkık, harap,

viyolonist: kemancı,

vokal: ünlü.

volkan: yanardağ,

voltaj: gerilim,

vuku: olma, oluş.

vukuat: olaylar,

vurdumduymazlık: anlayışsızlık, aldırışsızlık.

vurgun: âşık.

vurmak: 1. dövmek. 2. saplamak. 3. çarpmak,

vurulmuş: tutkun, âşık.

vuruş: darbe,

vuslat: kavuşma,

vücut: 1. gövde. 2. varlık.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  vadeli pul, vadeli hesap
  valiz, camedan
  vasıtacı, ara bulucu
  vazıh, açık, aydın
  vekil, sözcü
  verimli, mahsuldar
  vıcık vıcık, sıvık
  viyaklamak, çığırmak
  vurgun, muhtekirlik, spekülasyon
  vücut, gövde

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?