V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

V harfi, Türkçede bulunan V harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

vadetmek: söz vermek,

vade: mühlet,

vadesiz: günsüz,

vahdet: birlik,

Advertisement

vahim: tehlikeli, ağır.

vahşi: yabani, ilkel,

vaka: olay, olgu.

vakar: ağırbaşlılık,

Advertisement

vakarlı: ağırbaşlı, onurlu,

vakarsız: onursuz,

vaki: olan, olmuş,

vakit: zaman,

Advertisement

vakur: ağırbaşlı,

valide: anne.

valilik: vilâyet,

valiz: bavul,

Advertisement

vâris: mirasçı.

varlık: 1. mevcudiyet. 2.zenginlik, servet,

varlıkbirliği: vahdeti vücut,

varlıklı: zengin, variyet,

Advertisement

varmak: ulaşmak, erişmek,

vasıl olmak,

varol: yaşa.

varolma: mevcudiyet.

Advertisement

varsayım: faraziye, hipotez,

varyemez: pinti,

vasat: 1. orta. 2. ortam,

vasati: ortalama,

Advertisement

vasıf: nitelik.

vasıflandırma: nitelendirme, adlandırma,

vasıl: ulaşan, varan,

vasıta: aracı, araç.

Advertisement

vasiyet: ölümden sonra yapılması istenen şey.

vatan: yurt.

vatandaş: yurttaş,

vatanperver: yurtsever,

Advertisement

vaveyla: çığlık,

vazgeçmek: caymak, dönmek,

vaziyet: durum,

vazife: 1. ödev. 2. görev,

Advertisement

vebal: günah,

vecibe: ödev.

vecize: özdeyiş,

vefa: bağlılık,

Advertisement

vefakâr: vefalı,

vefat: ölüm.

vehim: kuruntu,

vekâlet: 1. vekillik. 2. bakanlık,

Advertisement

vekil: bakan,

velâdet: doğum,

velespit: bisiklet,

velev: ister, isterse,

Advertisement

velhasıl: kısacası,

veli: evliya.

velvele: gürültü, bağrışma.

veraset: kalıtım,

Advertisement

verim: bereket, semere, mahsul, randıman,

verimkâr: verimli,

vesaire: 1. başkaları. 2. ve benzerleri,

vesika: belge,

Advertisement

vesile: neden, fırsat,

vesvese: kuruntu, şüphe.

vezin: 1. ölçü. 2. tartı,

vilâyet: 1. il. 2. valilik,

Advertisement

viraj: dönemeç,

viran: yıkık, harap,

viyolonist: kemancı,

vokal: ünlü.

Advertisement

volkan: yanardağ,

voltaj: gerilim,

vuku: olma, oluş.

vukuat: olaylar,

Advertisement

vurdumduymazlık: anlayışsızlık, aldırışsızlık.

vurgun: âşık.

vurmak: 1. dövmek. 2. saplamak. 3. çarpmak,

vurulmuş: tutkun, âşık.

Advertisement

vuruş: darbe,

vuslat: kavuşma,

vücut: 1. gövde. 2. varlık.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  vadeli pul, vadeli hesap
  valiz, camedan
  vasıtacı, ara bulucu
  vazıh, açık, aydın
  vekil, sözcü
  verimli, mahsuldar
  vıcık vıcık, sıvık
  viyaklamak, çığırmak
  vurgun, muhtekirlik, spekülasyon
  vücut, gövde

Leave A Reply