Vakıf Haftasının Önemini Anlatan Yazı, Hakkında Konuşma ve Şiir

7
Advertisement

Vakıf Haftası en zaman kutlanır? Vakıf Haftasının Önemini anlatan yazı ve şiir, Vakıf Haftası hakkında bilgi, konuşma örneği.

Vakıf Haftası

Vakıf Haftası

Vakıf Haftası
(Mayıs Ayının ikinci haftası)

Öğrencilere :

Yüzyıllardır, yüce milletimize toplumsal, kültürel, ekonomik alanlarda türlü hizmetler sunan ve temelinde hayır duygusu ile insanlık sevgisi yatan vakıfları tanıtmak;

Vakıf, anıt, eski eserlerle vakıf mallarını özenle koruyup gelecek kuşaklara geçmesini sağlamanın millî ve kültürel bir görev olduğunu telkin etmek;

Kamu hizmetine katkıda bulunacak yeni vakıfların kurulmasını özendirmek için okullarımızda Vakıf Haftası kutlanır.

VAKIFLARA YARDIM ET

Hem sosyal hem kültürel
Bize yardım eden el.
Gel kardeşim sen de gel
Vakfa destek olalım.

Advertisement

Gelin el ele verip
Biz de vakıf kuralım.
Yardım bekleyenlerin
Yarasını saralım.

Gücün neye yeterse
Tarla, bahçe ve arsa
Gönlünden ne koparsa
Vakfa yardım verelim.

Desteğimizle yaşar
Sevgiyle büyür, çoşar.
Yardıma böyle koşar
Yoluna gül serelim.
Nazile Demir

Vakıf, yardım kurumlarındadır. Yardımsever yurttaşların para ve mal bağışlarıyla kurulur. Vakıfların görevleri, topluma ve devlete destek olmaktır. Türkler çok eskiden beri vakıflara önem vermişlerdir.

Selçuklu ve Osmanlı devletleri zamanında, vakıflar, dinsel kurumları destekler; eğitim ve sağlık kurumlarına yardımcı olurdu. Vakıfların desteklediği kurumlar arasında kitaplıkları, medrese ve okulları, hastaneleri, camileri, sayabiliriz. Ayrıca vakıflar, konaklama yerlerinin, yolların, köprülerin bakım ve onarımını da üstlenirdi. Böylece devlete ve millete destek olurdu.

Cumhuriyetin ilanından sonra tüm vakıflar, “Vakıflar Genel Müdürlüğü” ne bağlanmıştır. Günümüzde de yardımsever insanların desteğiyle kurulmuş çok çeşitli vakıf vardır. Örneğin Türk silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Kalp Vakfı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Çocuk Köyleri Vakfı, Esnaf ve Zanaatkarlar Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı bunlardan bir kaçıdır.

Advertisement

Vakıflara yardımcı olmalı; çalışmalarını desteklemeliyiz. Çünkü devletimiz her konuya yetişememektedir. Daha yeni yeni güçlenmekteyiz. Onun için yardımların kalkınmada ve sorunların çözümünde büyük katkısı olmaktadır. Unutmayalım: “Damlaya damlaya göl olur.” Paramız, gücümüz bir araya geldiğinde aşamayacağımız engel yoktur.

Vakıf Nedir? Sözlük Anlamı

“Vakıf”
1. Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para
2. Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer
“Vakıf hayırları yalnız Mushaf vakıflarına ait değildir.” – N. F. Kısakürek
3. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş
“Feminizmi destekleyecek bir dernek yahut vakıf kuracaklarmış.” – E. Işınsu

“vakfetmek -der”
1. -i, -e Mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna veya işine bağışlamak
2. Adamak, bir şeyin bütününü bir işe vermek
“Ben bütün ömrümü yuvamıza vakfedeyim de sen burada beni yalnız bırakıp çekil, öyle mi?” – A. Ş. Hisar

“vakıf arazisi ”
Bir vakfın mülkiyeti içinde olan arazi

“vakıf malı ”
Vakfa devlet veya kişilerden devredilen ve üçüncü şahısların kullanması mümkün olmayan mal

“vakıfname”
Vakfiye

“vakıf senedi ”
Bir vakfın oluşumunu belgeleyen senet

“vakıf toprağı ”
Vakfın mülkiyeti altında olan toprak veya arazi

“vakıf kurmak ”
belli bir hizmeti görmek için vakıf oluşturmak
“Siyasi partiler vakıf kuramazlar.” – Anayasa


7 yorum

Reply To elif Cancel Reply